• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Pomoći protiv zavisnosti! PDF Štampa El. pošta
Napisao Gute Nachricht   
utorak, 21 april 2009 13:59

  

Zavisnost nije poput dijabetisa. Zato nema smisla prihvatiti medicinski model definicije o zavisnosti, a pri tome zanemariti biblijsku definiciju greha.

Mi moramo verovati da možemo biti više nego pobednici. 

Iz razgovora sa gosp. Jim star 27 godina, koji je ostao sam u najlepšim godinama života; ali zarobljen tim prokletim porokom „kokainom“. Svi njegovi savetnici su ga uveravali da je bolestan, a ne da ima zamku. Najviše čemu se moga nadati je, da se pomoću snage svoje volje bori sa svojom bolešću, a ne da je iskoreni. Jim se radi svoje zavisnosti osećao bezpomoćan i izgubljen, uz malo nade da će ozdraviti. Na protiv njegovo se stanje pogoršavalo. Jednoga dana kada me je posetio u mom uredu, i poverio mi se, bio je to samo gest, kako bi zadovoljio želju svoje majke.  Porok zavisnosti pod kojim je Jim bio terao ga je da prodaje kokain kako bi mogao da plaća svoju zavisnost. Nedugo posle našeg razgovora i njegove delimične ispovesti Bogu nazvala me je njegova majka: Jim je već bio u zatvoru.

Očajnički je trebao još droge, ali nije imao novaca, opljačkao je prodavnicu i ubio policajca – zbog čega je osuđen na doživotni zatvor bez mogućnosti na uvetno puštanje na slobodu. Jedne srede pre dvadeset i jednu godinu, broj mojih klijenata je bio nešto veći od uobičajnnog. Baš sam pošao na večernje bogosluženje, kada me  je pozvala mlada žena. po imenu Grace. Pošto sam bio umoran, zamolio sam je da dođe sutra. Istog momenta je zajecala: „Zovem se Grace. Ako me danas ne primite, neću preživeti ovu noć.“

Kada je stigla, zavrnula je svoje rukave, gde su se videli sveži tragovi nateknuti od uboda iglom na rukama. Vrlo nejasnim govorom, i jedva stojeći na nogama rekla mi je da se upravo vratila sa trodnevnog heroinskog tulma. Potrošila je 1500 USD i da je sada švorc, uplašena i bez nade. Potvrdio sam joj da ću joj posvetiti par minuta i saslušati je. Plakala je, blebetala, grčila se, vrpoljila takođe je nekoliko puta pala sa stolice. Dok je jecala jasam se molio Gospodu za njeno oslobođenje. U tom momentu sam primio viziju. „Kako će je Gospod lično upotrebiti kao protivotrovnu labaratoriju“ u viziji sam jasno video da je to ona. Ona je nosila iscelenje u svojoj ruki sa imenom „protivotrov“. Ispričao sam joj šta sam video. Rekao sam joj da je Bog želi upotrebiti kao izbavitelja dok bude delila Božiju ljubav i silu (protivotrov) koja će spasiti ljude zavisne od kokaina i heroina. U istom satu koji je sledio Bog je oslobodio od zavisnosti heroina i (baze-zamki). Ona danas služi pomažući zavisnicima. 21 godinu je potpuno slobodna od droga. 

Društvo zavisnika

Prvo: Većina zavisnika su intelegentni ljudi i imaju planove za svoju budućnost. 

Drugo: Zavisni ljudi se teško nose sa životnim problemima i kao mehanizam svalađivanja poteškoća počnu uzimati razne otrove. 

Treće: Uzimanje droga zavisnima pomaže da u svojim životima nadoknade nedostake. Depresija, bol, odnosi, problemi na poslu ili nemogućnost savalađivanja problema kojega nisu ni svesni (poput straha-pretnji) su uobičajni izgovori za uzimanje opojnih droga.  

Četvrto: otrovi postaju sredstvo za ublaživanje boli. Ono smanjuje emocionalnu i fizičku bol i zavisniku otvara put da pobegne svojim problemima. Kada se zavisnost ukoreni, nastaju novi problemi. Zavisnik počinje da radi sve što je potrebno kako bih se nafikasao. 

Peto: Ponašanje je povezano s zavisnošću o drogama prouzrokuje – poteškoće u komunikaciji, smanjuje radnu sposobnost i loše telesno zdravlje (postaju normala). Zavisnost upravlja život zavisnika, i kontroliše i upravlja njegove misli. U toj tački otrov je baza-zamka koja ga davi. 

Šesto: Zavisnici pokušavaju prestati. Doživljavaju neuspeh u krugu progarama, za programom, terapeut za terapeutom i recidiv za recidivom, zavisnika dovodi u stanje usamljenosti, očaja i poraza. Oni su robovi opijuma. 

Kako se to događa? 

Zavisnost je uobičajno ponašanje. Ljudska narav je sklona zloupotrebi. Sve može postati zamka (zavisnost). Jednom kada ponašanje nastane zavisnost, kontrolira misli, dela i život osobe. To počinje onda kada osoba, iz bilo kojeg razloga, počne uzimati tvari od kojih se bolje oseća. Ponašanje počinje formirati živčane staze kroz skupinu neurona u mozgu. Što više puta, pod uticajem stimulansa, ponovimo neko ponašanje, utvrđuje se neuronska staza, oblikujući ponašanje ili naviku – zavisnost. Zavisnost je prisilan poriv koji se ponavlja, a koji kotroliše misli i dela osobe, zamka koju je skoro nemoguće uništiti. Zbog te činjenice većina programa za odvikavanje, centrira se na borbu sa zavisnošću, radije nego na uništenje baze-zamke. 

Medicinski model borbe sa zavisnti

Ako sveštenici veruju u medicinski model koji objašnjava zavisnost, tada je sedmi korak u navedenom krugu zavisnosti istinit. U tom slučaju zavisnicima možemo samo malo pomoći. Najbolje što u tom slučaju sveštenik-pastor zavisnima može pomoći je da ga posavetuje da se nosi sa svojom zavisnosti, dok će zavisnik provesti ostatak života  u intezivnoj borbi kako bi svoju zavisnost stavio pod kontrolu. Mnogi lekari smatraju da teološke škole nepodučavaju dovoljno sveštenike – pastore kako da se odnose prema zavisnicima droga. Ako je opšte mišljenje da je zavisnost bolest, ja bih se složio s tim. Doktori a ne sveštenici leče bolesnike. Ako se sveštenici odluče prihvatioti medicinski model, tada trebaju sebi napraviti popis ustanova i klinika koji se bave zavisnostima i tamo slati zavisne osobe koje su se obratile njima za pomoć. Centri i društva za pomoć zavisnih mogu ako ništa drugo, onda barem pružiti zavisnicima obrazovanje koje će im pomoći da se nose sa svojom zavisnosti. 

Biblijski pogled o zavisnosti 

Ako je sveštenik-pastor doslovno razumeo Bibliju, jasno mu je zavisnost su zamke koje potiču iz dela tela. One su duhovni problemi koji se očitavaju u telu. Primer: alkoholizam, tj. zavisnost o alkoholu, prema današnjoj medicinskoj definiciji svoj uzrok ima u genetskoj predispoziciji. To znači alkoholičari su žrtve svoje DNK. Ako se sveštenici-pastori odluče i slože sa tom definicijom, tada prihvaćamo to da je alkoholizam neizlečiva bolest-osoba jeste i uvek će biti alkoholičar. Reč Biblije zauzima drugačiji stav. Ona kaže: „Pijanstvo je greh i delo tela“ (Galaćanima 5:21). Sveštenstvo mora da prihvati biblijsku definiciju o zavisnosti i u Crkvi postaviti službenike u skaladu sa potrebama, koji će pomoći u preobraženju zavisnika.

Biblija kaže: „Ko želi očišćenje prvo mora zatražiti oproštenje greha“. Amin. Nema druge!

(1. Jovanova 1:9). Ako sveštenstvo prihvati medecinski model, tada moraju i to da se nose sa grehom. Zavisnost nije poput dijabetisa. I zato nema smisla prihvatiti medecinski model definicije o zavisnosti a zanemariti biblijsku definiciju greha. Mi moramo verovati da možemo biti više nego pobednici u ovoj borbi protiv sile zavisnosti. 

 

Razmisli o tome  

Čini se da nas pokreće mentalite žrtve. Mi pokušavamo utvrditi razloge kako bi opravdali neprikladno i neprihvatljivo ponašanje. Ako sebe uverimo da su naše zavisnosti produkt genetskog predodređenja, našli smo razlog koji će opravdati naš greh. Ako osoba dolazi iz porodice-obitelji u kojoj prevladava dijabetis ili visok krvni pritisak-tlak neće se iznenaditi kad joj doktor postavi istu dijagnozu. Njezini geni objašnjavaju tu dijagonozu. Zamke-zavisnosti ipak nisu bolesti; one su delo sopstvenog tela i sveštenici se imaju odnositi prema njima na biblijski odgovarajući način. Ljudi imaju genetske predispozicije za preljubu. Ali kada preljubočinac stane pred Boga, neće se moći pozvati na ljudsku narav, kako bi opravdao svoje grehe. Isto tako, zavisnik droga neće moći stati pred Boga sa izvinjenjem i grehom koje mu je društvo ponudilo. Tada će Bog kazati: „0dlazite od Mene svi koji činiste bezakonje“. Vreme milosti i ljubavi prema tebi je potrošeno. Sačuvaj nas Bože da to vreme neizgubimo. Sveštenstvo treba da prihvati biblijski model, ne kao jednu od alternativa, već za jedinu alternativu kako se obračunati sa zamkom zavisnosti i u svom služenju Crkvi dodati kristocentrični program borbe s zavisnosti.

Pre nekoliko godina sam razvio program iz sedam korakaa kojim ću sada nastaviti. Crkva može uspešno koristiti ovaj model. Od sveštenika –pastora ili nekoga koga je on imenovao očekuje se da preuzme vodeću ulogu. 

Prvi korak: PRIZNANJE. 

Zavisnik mora priznati da je bespomoćan u borbi sa zavisnošću. Na taj način zavisnik preuzima odgovornost za svoju zavist. (2. Korinćanima 12:10) kaže: „ Kada god sa slab, onda sam jak.

Priznanje je prvi korak u pravcu izlečenja. Bog nemože da interveniše ako ga mi srcem ne zamolimo po Bibliji (1. jovanova 1:9). Ako priznajemo svoje grehe, veran je On i pravedan: oprostiće nam grehe i očistiće nas od svake nepravednosti“. 

Drugi korak: PREPOZNAJ SVOJU NEMOĆ. 

Sveštenstvo-pastori moraju pomoći zavisnicima droga, da shvate i poveruju da samo Bog može promenuti neuronske staze, ali Božiji preduslov je da mu priznamo svoju nemoć. On može potpuno obnoviti zavisnika, ali zavisnik se mora proglasiti nesposobnim da to sam učini. Bg je u mom uredu izbavio devojku Grace, ali ne pre nego što je ona prepoznala da oslobođenje zahteva Božiju intervenciju. Vera u Boga i njegove mogućnosti je imperativ. Oslobođenje može biti trenutačno ili proces.

Treći korak: PREDANJE I OPROŠTENJE. 

Sveštenstvo Crkve, mora pomoći zavisnima i naučiti ih da se bezuslovno moraju predati Bogu. Okovi zarobljenih kidaju se tek predanjem vlastite volje. Samo Bog može pomoći da zavisnik u potpunosti nadvlada zvoju zavisnost. Zamolite Boga u Isusovo ime da vam oprosti i pomogne. Isus Hrist je rekao: „Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas okrepiti, vidi u Bibliji (Matej 11.28, i 1. Jovanova 1:9).  

Četvrti korak: BUDITE ISTINITI 

Moramo biblijski jasno argumentovati, da zavisnik nikada neće dobiti od Boga što treba sve dok ne učini ono što Božija Reč zahteva. Ako ispovedimo svoje grehe, Bog će nam oprostiti. Sada zamoli Svetog Duha da izvrši iventar tvog lošeg ponašanja, stavova i shvaćanja i da ti počne potvrđivati ono što Bog kaže o tim stvarima. Biblija kaže: „Nemojte se prilagođavati ovom zlu u grešnom svetu! Naprotiv, preobražujte se obnovom svog uma“. (Rim 12:2). Wayne W Dyer, je napisao seriju knjiga sa naslovima „promeni svoje misli, promeni svoj način života“. Upravo to je biblijsko načelo, ali zavisnik treba da zna šta mora da promene. 

Peti korak: ZAMOLI BOGA ZA POMOĆ

 Biblija kaže: „nemate, jer ne molite. Molite al ne dobivate, jer molite s grešnom naukom“ (Jakov 4:2-3). Božija je volja da ljudima bude dobro i da budu zdravi-telesno, duševno i duhovno. Nije pogrešno moliti da nam Bog pomogne da nadvladamo greh.  Setite se, hrišćani veruju da je zloupotreba droga i zavisnost greh, ne bolest. Zavisnik droge svakodnevno, svake minute treba moliti Boga da mu pomogne nadvladati tu tvrđavu zamki. 

Šesti korak: BEZ PRESTANKA MOLITE I ČITAJ TE BOŽIJU REČ 

Ako verujemo u ono što nam Božija reč govori, zažto je onda ne prihvatamo kao da nam o tome zavisi život? „Vaistinu je živa i delotvorna Reč Božija. Ona je oštrija od svakog dvoseklog mača i prodire do rastavljanja duše i duha, i zglobova i moždine i može suditi tajne i pomisli srca“. (Jevr. 4:12).  Moramo verovati da Reč Biblije otkriva Božiju silu, otkriva nam ono što moramo znati i moliti i otkriva kako da ispravno živimo svoje živote kako bih mogli rušiti tvrđave zle zavisnosti. 

Sedmi korak: SVEDOČI ŠTA TI JE BOG UČINIO 

Budi zahvalan i drugima donesi i objavi Evnađelje -Dobru Vest. „Idi svojoj kući, svojima, pa im javi šati je sve učinio Gospod kroz svoju milost“. Idi na Bogosluženja na kojima se iznose svedočanstva, ono ti omogućava da govoriš o doživljenoj Božijoj sili, i kroz to svedočanstvo zarobljenim srcima i umomvima, i biće oslobođeni, kroz silu Božije reči koju si ti izrekao. Mudri Salamun je rekao: „Smrt i život su u vlasti jeziku“ Izgovarajte život. (Priče 18:21). 

Zaključak: 

Bog želi da mi pobedimo greh i uništimo robstvo grehu i sve prepreke koje nam kradu život, a ne da se samo bavimo i nosimo s njima.  Većina se sveštenika –pastora susrelo sa ljudima koji su imali probleme, a ti isti problemi su upravljali njihovim životima. Naš zadatak je da im damo duhovni savet i uputstvo kako Bog može upotrebiti njihovo iskustvo da pomogne drugima da nadvladaju svoju zavisnost. Nemojmo ostavljati Božiju Reč kako bi je zamenuli sa konsultacijom dr. Freudom ili dr. Philom. Naprotiv trrebamo čitati Božiju Reč i dopustiti Bogu da kroz nas napravi svoje delo, dok mi koristimo znanje o onome što nas je pre odvajalo od Njega. On će iskoristiti našu prošlost, koja je u većini slučajeva bila tragična i koja je bila izrešetana grehovima, kako bi druge doveli  ka zaštiti koju pruža i poklanja Božija sila i ljubav. 

Poslužio sam se  iz zapisa Dr. Larry Hzelbaker Pr. Psihologije  i teolog                       

Odgovara: Misionar: Nikola Mijatov-Meister

Poziv za ohrabrenje! Kaži zavisnosti Stop! 

Draga dušo, ako vam je u ovoj propovedi Sveti Duh nalažio na srce da stupite sa nama u razgovor, u vezi vašeg problema i patnje, učinite to odma-bez odlaganja. Jer ovde se radi o vama lično, sad je čas da mislite na vas. Sada se u imenu Isusa Hrista oslobodite od zavisnosti pritiska i robstva grehu, i demona koji vas na to navodi. Ohrabrujem vas, skupite snagu i odlučno se obračunajte sa prošlosti, bez odgađanja.

Sada je pravi čas! Draga dušo veruj da znam očemu govorim, jer sam i sam bio rob greha, slomljen od tereta pao sam do dna duše. Ali kada sam čuo glas Božiji: Sine Moj, predaj sav teret meni, jer sam nemožeš dalje." Učinio sam to istog momenta i doživeo slobodu, iscelenje duha, duše i tela. Hvala Gospodu Isuu Hristu! Amin.

Termini se mogu zakazati:      Radno vreme od 08:00 do 20:00 časova

Hitni slučaj: Non stop

Javi se slobodno odma:  Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli  Diskrecija zagarantovana.

Vaše potrebe, molimo da napišete što preciznije. Opis situacije će mo vrlo pažljivo i detaljno razmotriti, i preporučiti vam naš biblijski utisak i savet.

Dotle Božiji blagoslov.

Poslednje ažuriranje ponedjeljak, 18 maj 2009 20:28