• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Lilino izlečenje, dar Božiji PDF Štampa El. pošta
Napisao Gute Nachricht   
utorak, 21 april 2009 19:15

 

Lili u službi Božijeg dara

"Na Bogosluženju i molitvenim sastancima, kao i ostalim crkvenim aktivnostima", u biblijskoj molitvi, Isusov Duh je vodi do prepoznanja osobe koja treba oproštenje greha, a iz toga eventualni poklon isceljenja Božije volje. Ona tu osobu proziva po imenu, ili ide tacno na nju, i polaže svoju ruku na teme osobe, uz biblijsko pomazanje posvećenim uljem Jakov 5,14-15 i kratkoj molitvi zapoveda bolesti „da bolest ili tegoba prepozna autoritet Isusove krvi, i bezuslovno se odma pokori potpuno Bozijoj volji i oslobodi prozvanu osobu od predhodne tegobe, da li duševne ili telesne. Sveti Duh u tom času precizno imenuje na glas, a nekad samo u duhu dijagnozu bolesti dotične osobe i razotkriva njen uzrok.

 

Zatim se Lili moli u Isuovo ime za biblijski lek. I zahteva bezuslovno predanje dotične osobe pod vlast Isusa Hrista-Krista.

Napomena: Bolest, ili tegoba zavisnosti mogu, i nemoraju se izvršiti momentalno, ili u procesu. Ali - ako je Sveti Duh objavio iscelenje, onda je ta vest u tom momentu izvršena, imenovana bolest, ili tegoba je tu naredbu Isusa Hrista razumela, i istog momenta mora se pokoriti u roku koji joj je odredio Gospod Isus Hrist.

To je po volji Božijoj 2. Mojsijeva 15, 25-26 

Pod br. 1, je priznavanje ličnih greha. Pod 2, je očišćenja kroz Isusovu krv. Pod 3, je zahvalnost Isusovoj milosti. Pod 4, je da se izvrši volja Božija sa dotičnom osobom. 

Lili je blagoslovena raznim darovima Svetog Duha, ali dva od tih darova su  izuzetno prepoznatljiva u njenoj misijskoj službi, to su: „Razotkrivanje duha,  i dar isceljenja“.

Lili je sebe i svoju službu podredila u potpunosti pod zavisnost i upravu Božije volje, u ime Isusa Hrista. Vidi u Bibliji Evanđelje po Marku 16, 15-20.  

Želim da znaš, šta je Božansko lečenje!

Božansko lečenje je lečenje tela bez bilo kakave dodele lekova. U ovoj vrsti lečenja je jedino prisutna Božanska sila koja se manifestuje u čudesnim ozdravljenjima. Isusova krv i Duh isceljuje naša smrtna tela, tela podložna slabostima i bolestima. Znači deluje dvostruko, Bog tu dejstvuje dvostruko 

Šta se tu podrazumeva „dvostruko“?
Kada je Isus umro, On je na sebe uzeo ne samo naše grehe, već i naše bolesti i slabosti. 
U tom činu „odkupljenja“ se nalazi: „Spasenje naše duše i izlečenje našeg tela“. Ovo Je dvostruko dejstvo smrti Isusa Hrista.
 

Divan primer

Po ovom pitanju se vidi u 1. Mojsijevoj 15, 23-26, kada je narod Izraelski došao do mesta Mare gde su našli gorku vodu. Mojsije je po Božijem nalogu uzeo drvo, i bacio ga u tu gorku vodu i ona postade slatka i pitka. Dragi prijatelji Isusa Hrista, ta gorka voda je slika greha, bolesti i slabosti ljudskog roda, a to drvo je slika „Krsta“, i Isusovo delo na Golgoti. Sa promenom vode iz gorke u slatku nam je dato obećanje za spasenjem duše i zdravlje.  

Divno svedočanstvo iz Biblije Matej 8, 16-17

„Kada se spustilo veče, doveduše mu mnoge opsednute. On rečju istera duhove i isceli sve bolesnike. Tako se ispunila reč proroka Izaije: „On slabosti naše preuze na sebe i poneno je sve naše bolesti sa sobom.“ 

Marko 16, 15-18 - Tada im reče: „Idite po svem svetu i propovedajte Evanđelje „Dobru Vest“, radosnu vest svakom stvorenju! Ko poveruje i krsti se spasi će se; a koji nebude poverovao, osudiće se. Ova će čudesa pratiti one koji budu verovali: Pomoću mog imena izgoniće zle duhove; govoriće novim jezicima; zmije će uzimati u ruke; ako popiju i što smrtonosno, neće im nauditi; na bolesnike metaće ruke i ovi će ozdravljati.“ 

Vidi u Bibliji Jakov 5, 14-15 „Boluje li ko među vama? Neka sebi dozve crkvene starešine! Oni neka mole nad njim mažući ga uljem u ime Gospodnje, pa će molitva učenja s verom spasiti bolesnika! Gospod će ga podići, i, ako je učinio grehe, dobiće oprošte   

Odgovara Misionar:  Nikola Mijatov-Meister 

Uvod u Lilino iscelenje

Lili je sebe, i svoju službu podredila u potpunosti pod zavisnost i upravu volje Isusa Hrista. Kao što to zahteva lično sam Gospod Isus Hrist, vidi u Bibliji Marko 16:15-20.   Gospod se više puta proslavio krpz Lilinu poniznost i poslušnost, koja se nije ustručavala, da i u najneverovatnijim prilikama izvrši našto je poslana, te su iz toga dotični doživeli razna isceljenja, neka od tih iscelenja su: “dijagnoze zlog tumora u metastazi na plucima, mozgu, dojki, kičmi, muškarci i žene su doživeli iscelenje. 

Moja supruga Lilii, je i sama prošla kroz težak ispit, i doživela u julu 2007 iscelenje. 

Nadležni lekari u Bolnici Solothurn, u Švajcarskoj su na osnovu uvida u CT i Rengen snimcima, utvrdili neuobičajnu kvrgu u grlu-jeziku. Po mišljenju specijaliste i lekara predlaže se OP. Lili je tu vest primila sa velikom zabrinotošću, došla je kući, ispričala mi mišljene lekara o njezinoj dijagnozi. Odma smo pali na kolena i počeli da se molimo Bogu svim srcem, u duhu i istini. Kada smo mislili da Bog ne čuje, i ne odgovara na našu molitvu, odjednom nam Gospod Svetim Duhom dao mir, i kratko zatim govori meni Sveti Duh reči da objavim Lili na glas: „Imaj veru, Ja ću te isceliti, kvrga će nestati, ali kada budeš na OP stolu, tog momenta bićeš isceljena“. Kada je Lili određenog datuma po zakazanom pozivu došla u bolnicu, na hiruško odeljenje za Otorinolangologiju, i završila na prijemnom, dobila sobu. I kada je videla da se u toj prostoriji i prostorijama do njezine sobe nalaze osobe koje boluju od raka, nije mogla da shvati da se ona tu nalazi.

Toga dana smo proveli u toj sobi zajedno više od dva sata. Imao sam sve više utisak da Lili uopšte više ne misli o sebi, već je stupila u razgovor sa svojom cimerkom u sobi i sa sestrama. Lili je počela da svedoči i cimerki i sestrama da će ona sutra, na OP stolu pre operacije biti izlečena. Na pitanja: kako to misli?  Rekla je: "da je to njoj obećao Gospod kroz otkrivenje u molitvi". Lilina cimerka je bila u teškoj duševnoj krizi, jednu noć pre OP, cimerka koja je religiozna (kat.) ali ne poznaje Isusa. Te noći je Lili hrabrila svoju cimerku, za nju se molila i svedočila joj je o Isusu, o aktuelnoj situaciji, da je Isus Lekar nad lekarima. Lili joj je obećala: "ja ću se moliti za tebe, da Isus bude uz tebe", što je cimerka od srca primila, ne samo to, već je osetila tu ljubav i sigurnost koja zrači iz Lili; ona je primetila da je Lili za sebe u potpunosti zaboravila. Cimerka je tog jutra nakon Liline OP, imala OP. Pre svoje operacije oko sat vremena Lili joj je rekla: "Ja ne osećam kvrgu mom grlu ni jeziku". To je bilo zeleno svetlo za Lili, da je Isus izvršio svoje obećanje, naravno i veliki razlog uzbuđenja za cimerku, ali verovatno to cimerka nije prihvatila za stvarno. Cimerka je sama medicinska sestra, pomislila je, da je to samo osećaj koji se momentalno Lili ukazao iz straha.  

Oko 7 sati ujutro, bio sam kod Lili u sobi, da se još jednom molimo zajedno, da je ohrabim. Tada je Gospod Svetim Duhom potvrdio reči isceljenja, Lili mi je rekla: "Ja sam isceljena, ja neosećam ništa"; a meni je zli duh kljucao u glavu: "da - to je verovatno anastezija", ali sam se suprostavio oštro Sotoni u svom autu na bolničkom parkplacu, i zapovedio mu da ostupi u Isusovo ime! Mi imamo obećanje od Gospoda, rekao sam: "Bog koga mi verujemo, je Bog Istine i Života". Tako da sam i ja sa bolničkog parkinga mirno otišao kući, sa molitvom zahvalnosti i verom da je Bog, kojega mi verujemo, zaista Bog Istine i života. Međuvremeno došlo je vreme, došli su po Lili da je odvezu u OP salu. Lili je sada na Op stolu, primila je potpunu anasteziju, i na predlog hirurga da se izvrši još jedna isečak u grlu - analiza uzorka tkiva, hirurg je utvrdio da se desilo čudo: "ta tvrda kvrga sa koje se trebao uzeti još jedan uzorak je nestala".

Bog je bio brži! Operaciju je izvršio bez skalpera, baš onako kako je obećao. Kada se Lili probudila, u prostoriji za buđenje iz narkoze, došla je nadležna sestra i pitala, dali želi tabletu protiv bolova? Lili je rekla ne, mene ne boli ništa. Ova sestra prosto nije razumela, ali je onda brzo informisana, da Lili nije sečena, to je i za nju postalo čudo, jer joj je Lili još juče rekla, daće je Isus isceliti na OP stolu, pre nego što hirurg počne operaciju. To je bilo veliko čudo, za nju i puno utisaka, tako i za ostalo osoblje i pacijente. Kroz razgovor sa med. osobljem, Lili je saznala da je Isus izvršio svoje obećanja. Njena cimerka je tada u potpunosti shavtila da je Lili doživela Boga, da je Bog Lekar nad svim lekarima! I da Bog kojeg Lili veruje, izvršava svoje obećanje, što je i olakšalo njezinu veru u OP koja joj predstoji, jer Lili je rekla: “ja ću se moliti, da Isus bude uz tebe u toku operacije". Ova cimerka je dobila veru da Bog čini čuda. 

Napomena: Bolest, ili tegoba - zavisnost mogu, i nemoraju se izvršiti momentalno, ali - ako je Sveti Duh objavio iscelenje, onda je ta vest u tom momentu izvršna, imenovana bolest, ili tegoba je tu naredbu Isusa Hrista razumela istog momenta, i mora se pokoriti u roku koji joj je odredio Gospod Isus Hrist. To je po volji Božijoj. Vidi u Bibliji 2. Mojsijeva 15, 25-26.

Važna napomena: Vera i pokajanje od greha su preduslov za Bozije izlecenje. AMIN!  

Biblija kaže: Jevrejima 13, 8

„Isus Hrist isti je juče i danas i za uvek će biti isti.“ Činjenica da se Isus ne menja je jedan od najvećih dokaza da Isus i danas leči. Za vreme svoje službe na zemlji, Isus je izlečio sve koji su doneti i koji su tražili iscelenje sa verom. Matej 8, 16. Ako je Isus uzeo naše slabosti i bolesti pre dve hiljade godina na Golgoti, sigurno će više ljudi primiti blagoslove te žrtve u iscelenju danas nego onda. Iz kojeg razloga možemo to potvrditi? Zato što to sam Bog u Bibliji kaže. Isus je danas prisutan svojim Svetim Duhom u svojima, u Njegovoj Crkvi po čitavom svetu i danas niko nemora kao nekada ići u Izrael da bih doživeo ozdravljenje, iscelenje, već znamo da je Isus sa svojom silom iscelenja svugde prisutan gde je pozvan. Ovaj tekst Biblije u Jevrejima. 13:8 je dovoljan dokaz da svi prihvatimo Isusa za svog velikog Lekara, Lekara nad svim lekarima. I Ti imaš šanse! Ja te ohrabrujem, pozivi Isusa, probaj se poveriti Isusu kao svom ličnom Lekaru i Spasitelju. Pozivam te da se ovoga časa pokaješ, primiš Isusa i doživiš Boga!

Tvoje potrebe i pitanja možeš poslati na Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli  Iz ljubavi prema Bogu i tebi, molićemo se za tebe, i biblijski te upoznati sa Božijom ljubavi i snagom. Isusovoj moći nema granica! Amin.

Misionari: Nikola & Lili Mijatov-Meister 

Poslednje ažuriranje ponedjeljak, 18 maj 2009 21:09