• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Moć pornografije i posledice PDF Štampa El. pošta
Napisao Dobra vest   
subota, 09 maj 2009 14:26

                             

Sotona preko očiju zarobljava srca i misli. Pravedni Jov je kazao: „Veru učinih s očima svojim, pa kako bih pogledao na devojku“. Jov je načinio zavet sa svojim očima da neće na ženu gledati očima preljube. On je znao da je to greh pa je odlučio da se bori protiv grešne želje. To je učinio i Gospod Isus. On kaže: „ Čuliste kako je kazano starima: Ne čini preljube. A ja vam kažem da svaki koji pogleda  na ženu sa željom, već je učinio preljubu u srcu svojemu.“ „A ako te oko tvoje desno sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe: jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojih nego li svo telo tvoje da bude bačeno u pakao“. Matej 5:28-39. U pitanju je život ili smrt. Jovan u poslanici piše: „Jer je sve što je na svetu, telesna želja, i želja očiju, i ponos života, nije od oca, nego od ovoga sveta“. 1. Jovanova 2:16. Biblija vrlo jasno osuđuje gledanje na golotinju drugoga van braka. Pornografija strahovito truje misli i srce ljudsko. Čovekov um je mnogo prijemljiviji od bilo kojeg DVD-a ili video filma.

DVD-e ili video film možeš izbrisati ili uništiti ali kada čovekov um snimi pornografiju, to se lako ne briše. Tada čoveku misli postaju uvek zle. Petar piše za neke lažne učitelje poslednjeg vremena: „Imaju oči pune preljubočinstva i neprestanoga greha i prelašćuju neutvrđene duše, imaju srce naučeno lakomstvu, deca kletve.“ 2. Petrova 2:14.  Čovek koji je izložen pornografiji da li putem interneta, DVD, časopisa i TV. Mora moralno da padne. Samo je pitanje dana. Biblija nas uči o ovome: „A dalje braćo moja, što je god istinito, što je god pošteno, što je god pravedno, što je god prečisto, što je god preljubazno, što je god slavno, i još ako ima koja dobročinstvo, i ako ima koja pohvala, na  to mislite“. Čovek koji gleda ili čita pornografiju ne može da u isto vreme misli na svete i čiste misli. Ko želi da bude i ostane čist za Hristov dolazak mora raskinuti odjednom i zauvek sa pornografijom i negledati na internetu i TV programe koji su zatrovani nemoralom. Jer nam Biblija kaže: „Ine pristajte na bezrodna dela tame, nego još kažnjavajte.“ Efežanima 5:11. Ko želi spasiti svoju dušu i služiti Hristu mora čuvati svoje srce. Božija Reč kaže: „Svrh svega što se čuva, čuvaj srce svoje, jer iz njega izlazi život“.  

Od ove zaraze moramo čuvati našu decu:

i upozoravati ih svakodnevno. Moramo se moliti Bogu da naši sociolozi, pravnici i vođe, uvide ovo zlo koje izjeda celo društvo, te da donesu pravilne odluke protiv ovog najvećeg unutrašnjeg neprijatelja našeg čoveka i društva. Mi hrišćani smo pozvani da budemo svetlo. Trebamo pokazati da smo mnogo, sretniji od njih jer pazimo na Božije zapovesti. Biblija osuđuje nemoral svake vrste, tako da nema izuzetaka. Nekada nije bilo toliko nemorala i bračnog neverstva kao danas. Nekad-a to nije bilo baš davno kada se razvod braka osuđivao kao i bračno neverstvo. Bog je kazao: „ Ne čini preljube“. A za onoga koji učini greh preljube u Bibliji piše: „A čovek koji učini preljubu s tuđom ženom,  da se pogubi i prljubočinac i preljubočinica“. 3. Mojsijeva 20:10.  Bog kaže kako on gleda na greh nemorala. A Pavle piše: „A poznata su dela telesna, koja su preljubočinstvo, kurvarstvo, nečistota, besramnost, idolopoklonstvo, čaranja, prkosi, raspre, sablazni, jeresi, zavisti, ubistva, pijanstva, žderanja i ostala ovakva za koja vam unapred kazujem, kao što i kazah napred, da oni koji tako čine neće naslediti carstvo Božije.“ Galaćanima 5:19-21. koji čine ove grehe, ako se ne obrate, i ne pokaju, u nebo neće ući.“ Bračno neverstvo je veliki greh pred Bogom.

Apostol Pavle piše: „Ne znate li da su telesa vaša udi Hristovi ? Hoću li dakle uzeti ude Hristove i od njih načiniti ude kurvine? Bože sačuvaj! Ili ne znate da ko se kurvom sveže jedno telo s njom postane? Jer, reče, biće dvoje jedno telo. A ko se Gospoda drži jedan je duh sa Gospodom. Bežite od kurvarstva; jer svaki greh koji čovek čini osim tela je; a koji se kurva on greši svom telu.“ Svaka ne pravda je greh. Ali nemoral je mnogo više od nepravde. To nije samo jedinstvo tela već i ličnosti i zato se mora kloniti toga kao najcrnje kuge. Šta da kažemo za posledice? Pored mnogih polnih bolesti, sada i Side, najgore je što se zarazuju i razaraju porodice. Mladi postaju nesposobni za porodicu. Koliko ima nesretnih žena, muževa, nesretne dece, a sve zbog ovog greha. Ovaj greh donosi Božiji sud. Radi ovog greha uništen je predpotopni svet, i spaljeni su Sodoma i Gomora. Pavle kaže: „Niko da vas ne vara praznim rečima; jer ovih radi ide gnev Božiji na sinove nepokornosti. Ne bivajte dakle zajedničari njihoviEfežani 5:6-7.Sve ovo su znaci, da će Isus skoro doći da sudi svet ognjem. 

Opasnost!

Vrlo je opasno ako ne osećamo opasnosti koje su svuda oko nas. Nemojmo nikada reći: „To se meni neće dogoditi“ . Da, to se može dogoditi svakome ako ne pazi na svoj način života. Ni vernici nisu zaštićeni ovakvih iskustava i iskušenja i pada u greh. David je pogledao kušnju sa Virsavejom, a Samson sa Dalilom. Zbog toga je Pavle pisao Korinćanima: „Jer ko misli da stoji neka se čuva da ne padne“. 1. Korinćanima 10:12. ako smo istinski predali život Hristu ne bi smo smeli dan početi bez molitve koju nas je naučio Gospod. „I ne navedi nas u napast nego nas izbavi od zla“. Matej 6:13. ne samo što se svakodnevno moramo moliti već moramo i stražiti. Baš kad je govorio o znacima poslednjeg vremena, Gospod je rekao: „Staržite dakle jednako i molite se Bogu da biste se udostojili uteći od svega ovoga što će se zbiti, i stati pred sinom čovečijim“. Luka 21.36. Da je rekao samo molite se pali bi u greh jer se ne bismo čuvali. Tada bi smo se opravdali: „Mi smo se molili ali Bog nas nije sačuvao“. Čovek je to! Ali, Gospod je kazao: „Stražite dakle jednako“.  Stražiti znači paziti na to što gledam, šata činim, gde idem, ko je moje društvo. Uz molitvu dakle uvek ide budno straženje. Istinita je ona poslovica: „Čuvaj se i Bog će te čuvati“. To praktično znači: uvidi prepoznaj svoju slabost, beži od greha i moli se da ti Gospod da snagu Duha. Amin. 

Zaključak:

Greh nemorala je jedno od đvolskih najopasnijih i najoštrijih oružija usmerene na uništenje ljudske duše, koje neprijatelj uspešno upotrebljava od početka civilizacije do današnjeg dana. Biblija je jedna od najboljih knjiga na svetu koja obrađuje i temu seksa i krajnje vreme da se razni stručnjaci o braku, porodici-obitelji i domu, okrenu Bibliji. U ovom veku „seksualne revolucije“ Onaj koji je ustanovio prvi brak u Edenskom vrtu, kao i zajednicu između muškarca i žene, ostavljen je po strani. Zbog toga danas postoje mnogi problemi u braku i porodici. Božija Reč jasno rasvetljava da je brak zavet za ceo život sa osobom koju smo izabrali za bračnog druga. Ovaj zavet znači reč Da ženi ili mužu, i Nesvima drugima, kada je reč o intimnom prijateljstvu. Bog zabranjuje seksualni odnos izvan braka. 1. Korinćanima 6:12-7,2; Solunjanima 4:3-5; Jevrejima 13:4; 2. Mojsijeva 20:14. Za tu zabranu postoje mnogi razlozi, a na prvom mestu je Njegova ljubav i briga za svkog pojedinačno. Bog želi da nas zaštiti od svih ozbiljnih problema koji se javljaju zbog vanbračnog seksualnog odnosa.

Čitatelju-ce ako je tvome srcu Bog kroz ovu propoved govorio, a ti si nemoćan da sam-a stvari dovedeš u red, jednostavno nemaš snage, a želiš da se tvoj život pozetivno promene, javi nam! Da se za tvoju snagu i oslobođnje molimo.

Ovde nam možeš precizno opisati svoju potrebu i poslati na naš email: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli   mićemo se za tvoju potrebu najozbiljnije i vruće moliti Bogu, i iz svetla Biblije ti dati odgovor na tvoja goruća pitanja. Naravno, diskrecija zagarantovana.

                                                    Mir Božiji tebi i tvome domu!       

                                         Odgovara – Misionar Nikola Mijatov-Meister

Poslednje ažuriranje četvrtak, 14 maj 2009 10:47