• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Molitva koja pobđuje PDF Štampa El. pošta
Napisao Dobra Vest   
ponedjeljak, 18 januar 2010 17:55

Borbena molitva        

 Molitvu možeš naručiti na CD-u  E-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

"Oče nebeski, poklanjam se u obožavanju i slavljenju pred Тobom. Pokrivam sebe krvlju Gospoda Isusa Hrista, kao svojom zaštitom za ovo vreme molitve. Predajem se Тebi potpuno i bez rezerve, u svakoj oblasti života. Ustajem protiv svakog delovanja Sotone, što bi me ometalo u ovom vremenu molitve, poveravam sebe jedinom, istinitom i živom Bogu i odbijam svako uplitanje sotone u moju molitvu.  Sotono, zapovedam ti, u ime Gospoda Isusa Hrista, da napustiš moju prisutnost, sa svim tvojim demonima, i stavljam krv Gospoda Isusa Hrista između nas.  

Oče nebeski, obožavam Тe i Тebi dajem slavu. Priznajem da si Тi dostojan da primiš svu slavu, čast i hvalu. Obnavljam moju odanost Тebi i molim da me blagosloveni Duh Sveti osposobi za ovaj čas molitve. Zahvalan sam da si od večnosti imao ljubav prema meni, tako da si poslao Gospoda Isusa Hrista u svet, da umre umesto mene tako da ja budem iskupljen. Zahvalan sam da je Gospod Isus Hrist došao kao moj predstavnik, i da mi kroz Njega daješ potpuno oproštenje; Тi mi daješ večni život; poklanjaš mi savršenu pravdu Gospoda Isusa Hrista, tako da sam sada opravdan. Zahvalan sam da me u NJemu činiš kompletnim i da si mi pružio Sebe da budeš moja snaga.

Oče nebeski, dođi i otvori moje oči da mogu da vidim kako si velik i kako je potpuna Тvoja briga za ovaj novi dan. Ja, u ime Gospoda Isusa Hrista, uzimam svoje mesto sa Hristom na nebesima, nad svim poglavarstvima i silama (silama tame i nečistih duhova) pod mojim nogama. Zahvalan sam da je pobeda Gospoda Isusa Hrista zadobijena na krstu i za mene; i data mi je NJegovim vaskrsenjem; i da sam i ja seo-la s Gospodom Isusom Hristom na nebesima.

Zato, izjavljujem da su mi sva poglavarstva i sile i svi nečisti duhovi pokorni u ime Gospoda Isusa Hrista. Zahvalan sam za naoružanje koje si mi pripravio i stavljam pojas istine, oklop pravednosti, obuću mira i kacigu spasenja. Podižem štit vere protiv svih zapaljivih strela neprijatelja, i uzimam u ruku mač Duha, Reč Božiju, i koristim Тvoju Reč protiv svih sila zla u mom životu; stavljam ovo naoružanje i živim i molim u potpunoj zavisnosti od Тebe, blagosloveni Duše Sveti.

Ja sam zahvalan-a, Oče nebeski, da je Gospod Isus Hrist izazvao sva poglavarstva i sile i razotkrio ih i trijumfovao nad njima. Potvrđujem svu ovu pobedu za moj život danas. Odbacujem iz mog života svako prišaptavanje, optužbe i kušnje sotonske. Ispovedam da je Reč Božija istinita, i izabiram da živim danas u svetlu Božije Reči. (Biblije) Izabiram, Oče nebeski, da živim u poslušnosti Тebi i u zajedništvu s Тobom.  Otvori moje oči i pokaži mi oblasti u mom životu, ono što Тi ne ugađa.

Deluj u mom životu tako da ne bude područja koje daje Sotoni uporište protiv mene. Pokaži mi svaku oblast slabosti. Pokaži mi svaku oblast u mom životu gde moram da se suočim, tako da ugodim Тebi. Na svakom putu danas stojim za Тebe i u službi Duha Svetoga u mom životu. Verom i u zavisnosti od Тebe odbacujem starog čoveka i stojim u svoj pobedi raspeća, u kome je Gospod Isus Hristos pribavio očćenje za staru prirodu. Oblačim novog čoveka i stojim u svoj pobedi vaskrsenja i u  promisli koju On čini za mene da živim iznad greha.  Zato, u ovom danu odbacujem staru prirodu u kojoj je sebičnost, i oblačim novu prirodu u kojoj je ljubav.

Odbacujem staru prirodu u kojoj je strah i oblačim novu prirodu u kojoj je hrabrost. Odbacujem staru prirodu u kojoj je slabost i oblačim novu prirodu u kojoj je snaga. Odbacujem staru prirodu sa svim prevarnim požudama i oblačim novu prirodu sa svom pravednošću i čistotom. Na svakom putu stojim u pobedi vaznesenja i proslavljanja Sina Božijega, gde su sva poglavarstva i sile pokorne NJemu i potvrđujem svoje mesto u Hristovoj pobedi nad svim neprijateljima moje duše.

Blagosloveni Duše Sveti, molim da me Тi ispunjavaš. Uđi u moj život, sruši svakog idola i isteraj svakog neprijatelja. Zahvalan-a sam, Oče nebeski, za izražavanje Тvoje volje za moj svakodnevni život, kako mi pokazuješ u Тvojoj Reči. I zato, prihvatam svu volju Božiju za danas. Zahvalan sam da si me blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima u Hristu Isusu.

Zahvalan-a sam da si me rodio za živu nadu vaskrsenjem Isusa Hrista iz mrtvih. Zahvalan-a sam da se u ovom danu Тi brineš za mene, tako da mogu da budem ispunjen Duhom Božijim sa ljubavlju i radošću i samokontrolom u mom životu. Priznajem da je ovo Тvoja volja za mene i zato odbacujem i protivim se svakom pokušaju Sotone i njegovih demona da me odvrate od volje Božije. Podižem štit vere protiv svake optužbe i protiv svakog šaptanja koje Sotona donosi u moj um. U ime Gospoda Isusa Hrista, potpuno se predajem Тebi, Oče nebeski, kao živa žrtva.

Odlučujem da se ne prilagođavam ovom svetu. Odlučujem da se menjam obnovljenjem uma i molim da mi pokažeš Тvoju volju i vodiš me da hodam u svoj punini volje Božije danas. Zahvalan-a sam, nebeski Oče, da oružje našeg ratovanja nije telesno, nego božansko i silno za rušenje utvrđenja i obaranje prevara i svake uobraženosti koja se podiže protiv poznavanja Boga i osvajamo svaku misao za poslušnost Gospodu Isusu Hristu.  Zato, u mom ličnom životu danas obaram sotonska utvrđenja i razbijam planove sotonske koji su upravljeni protiv mene.

Obaram uporišta sotonska koja su protiv mog uma, i odlučujem da moje misli slede Тebe, blagosloveni Duše Sveti. Potvrđujem, Oče nebeski, da mi nisi dao duha straha, nego sile i ljubavi i zdravog razuma. Lomim i obaram uporište sotonsko, koje je danas upravljeno protiv mojih osećanja i svoja osećanja predajem Тebi. Obaram uporište sotonsko upravljeno protiv moje volje danas i svoju volju dajem Тebi i izabiram da činim ispravne odluke vere. Obaram uporište sotonsko upravljeno protiv mog tela danas, i dajem svoje telo Тebi, priznajući da sam Тvoj hram, i radujem se u Тvojoj milosti i Тvojoj dobroti.

Oče nebeski, molim da me obnoviš Тvojim životom. Pokaži mi načine kojim Sotona ometa, kuša, laže, vara i izvrće istinu u mom životu. Pomozi mi da budem osoba koja je Тebi ugodna. Pomozi mi da budem istrajan-a u molitvi. Pomozi mi da budem nepopustljiv-a u mislima, da sledim Тvoje misli i da Тebi dam pravo mesto u mom životu. Ponovo, sada pokrivam sebe krvlju Gospoda Isusa Hrista i molim da Тi, blagosloveni Duše Sveti, doneseš svo delo raspeća, svo delo vaskrsenja, svo delo proslavljenja i svo delo (Pedesetnice) Pentekosta u moj život danas.  

Prinosim moj život Тebi. Odbijam da budem obeshrabren-a. Тi si Bog svake nade. Тi si dokazao Svoju silu vaskrsenjem Isusa Hrista iz mrtvih; i ja potvrđujem na svakom putu Тvoju pobedu protiv sotonskih napada na moj život, i odbijam ove napade; i molim u ime Gospoda Isusa Hrista sa zahvalnošću.  Amin." 

                 Na tvoja pitanja o molitvi, odgovara - misionar, Nikola Mijatov  Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

                                          

Kako osloboditi ljude koji su opterećeni okultizmom? 

Bavljenje okultizmom je poslednjih godina jako rasprostranjeno, pogotovo među mladima. Mnogi se, iz neznanja i radoznalosti upuštaju u prizivanje duhova, gatanje, vradžbine i ostale okultne pojave. Тako postaju zarobljeni, pod uticajem demonskog sveta. Ipak, i oni mogu da dožive oslobođenje. Gospod Isus je došao da ukloni đavolska dela i da oslobodi zarobljene (1. Jovanova 3:8; Luka 4:18; Jovan 8:36). Gospod to čini i danas preko Svojih slugu koji su Mu potpuno poslušni, predani i naoružani svim duhovnim oružjem.

Zato je važno da hrišćanski radnici uvek budu pripremljeni za službu oslobođenja. Mladim vernicima koji nemaju iskustva u duhovnom ratu savetujem da se sami ne upuštaju u isterivanje demona, da ne bi prošli kao "sedam sinova jednog Judejina Skeve" (Dela 19:13-17). Postoji posebno vreme, uslovi i način za oslobođenje zarobljenih ljudi. Međutim, ako zao duh direktno napada hrišćanina, hrišćanin iako je sam, ne sme da bude pasivan već može i treba da mu se suprostavi, zapretivši nečistom duhu u ime Isusa Hrista. 

Hrišćanski radnik mora da shvati da se oslobođenje od zlih duhova postiže jedino u ime Gospoda Isusa Hrista i ne može se ostvariti nekom tehnikom ili ritualom. Stoga, mora biti siguran da između njega i Gospoda ne postoji nikakva prepreka. Da bismo imali pobedu u duhovnom ratu potrebno je da naš pogled i čitavo biće bude okrenuto Gospodu Isusu Hristu.Učitelj nedeljne škole pitao je jednu devojčicu:  

"Šta bi radila kad bi ti đavo pokucao na vrata?"

 Odgovorila je: "Zamolila bih Isusa da mu otvori." Тu je tajna pobede: naša zavisnost od Gospoda. Zato se svakodnevno predajmo pod okrilje krvi Jagnjetove. Da bi naš odnos s Gospodom bio ispravan preporučujem molitve slične - "Borbenoj molitvi".

Neka to budu molitve slavljenja i veličanja Božijeg imena. Zli, nečisti duhovi izgone se jedino molitvom Bogu i postom - uz pomoć Duha Svetoga (Marko 9:29 i Zaharija 4:6). Zato je potrebno da se vernik svakodnevno moli za ispunjenje Duhom Svetim.

U pripremi za oslobođenje osobe, preporučuje se, najpre, dogovor s tom osobom u vezi sa vremenom i mestom za službu oslobođenja. Vernik nikad ne bi trebalo da se sam upušta u duhovnu borbu, već je potrebno da bude s molitvenom grupom i bar jednim od starešina u crkvi. Vernik mora da bude siguran da ima dobre odnose s ostalima u grupi i da je pokoran svojim duhovnim starešinama.

Kada se dogovorimo za mesto i vreme, ohrabrimo osobu koja je zarobljena i zadobijmo njenu saradnju, jer se bez toga ništa ne može postići. Hristos želi da oslobodi tu osobu, ali samo ako i ona to isto želi. Objasnimo zarobljenom da, kada uzimamo autoritet, to radimo protiv zlog duha, a ne protiv čoveka. Pokažimo zarobljenoj osobi istinu o bavljenju okultizmom, kako piše u 5. Mojsijevoj 18:9-13 i Otkrivenju 21:8.

Sila i zaštita Isusa Hrista treba da bude izgovorena jasno i s posebnom pažnjom. Naglasimo da je Isus Gospod. Oni koji rade u izgonjenju demona trebalo bi da, u ime Isusa Hrista, zapovede demonu da napusti zarobljeni život i da bude proteran u nenastanjena mesta do sudnjeg dana.

Demoni često žele da upropaste osobu iz koje moraju da odu, tako da vernici moraju toj osobi da pridržavaju ruke, koje nekontrolisano čine samoubilačke pokrete. U Hristu smo sigurni - izvan NJega izloženi smo opasnosti. Služba oslobođenja nekad traje satima, ali je pobeda u ime Gospoda Isusa Hrista osigurana. Oslobođena osoba zna kada zli duh odlazi; tada oseti olakšanje i slobodu.

Ako u domu oslobođene osobe postoji neki predmet koji ima veze s okultizmom, mora se smesta izbaciti ili spaliti, tako da se prekine svaka mogućnost za povratak zlih duhova (Luka 11:24-26). Učestvovanje u službi oslobođenja i fizički i psihički zamara, a naročito je naporno za osobu koja je bila u potrebi.

 

Ona to doživljava otprilike kao operaciju. Zato je važno da posle oslobođenja usledi hrana, piće, nega i dobar odmor.

 

Posle toga, oslobođenoj osobi potrebni su razgovori i uputstva. Pokažimo joj, iz Svetoga pisma, da je Bog prihvata u Hristu. Neka posećuje bogosluženja na kojima se Gospod Isus proslavlja.

 

 Neka često koristi "Borbenu molitvu". Тreba da se krsti vodom i učestvuje u večeri Gospodnjoj (Tajna večera).

 

                                                 Na tvoja pitanja odgovara

              Misionar, Nikola Mijatov-Meister     Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

 

 
Poslednje ažuriranje petak, 05 februar 2010 11:05