• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Šta mi verujemo PDF Štampa El. pošta
Napisao Dobra Vest   
četvrtak, 25 mart 2010 10:27

alt

Pozivamo se na ključni biblijski stih iz...
(Svetog Evanđelja po Jovanu 8:31-32)

"Ako vi ostanete u mojoj nauci, bićete zaista moji učenici; poznaćete istinu, i istina će vas osloboditi."

 

BIBLIJSKA NAČELA HRIŠĆANSKE VERE

 

VERUJEMO: da je Sveto Pismo (Biblija) jedino i savršeno pisano Božije otkrivenje dato ljudima. Otk. 22:18-19 

VERUJEMO: da Autoritet Svetog Pisma ne zavisi od svedočenja bilo kog čoveka, nego od Boga. Lk.21:33 

VERUJEMO: da su Sveto Pismo pisali sveti Božiji ljudi nadahnuti od Boga. 2.Moj. 24:1-4; 2.Tim. 3:16 

VERUJEMO: u jedinoga živoga, trojedinog Boga koji je u svom biću Duh. 1. Jov. 1:2; 1:1-15  

VERUJEMO: da je Bog sebe otkrio u tri ličnosti: Bog Otac, Bog Sin i Bog Sveti Duh. Jov. 1:1-5; Kol. 1:17

VERUJEMO: da je Bog nebeski Otac onima koji srcem veruju u Isusa Hrista. Njegovo ime je sveto. Mat.6:9-13

VERUJEMO u Gospoda Isusa, Božijeg Sina, drugo lice Trojedinog Božanstva: Jov. 1:1-5; 4:24, 14:9, koji je: Jedinorođeni Sin, večna Reč, obličje nevidljivog Boga - On je Bog sam; poslan od Oca, sišao sa neba, uzeo na sebe ljudsku prirodu čudom devičanskog začeća silom Duha Svetoga - dakle postao je čovek kao i ostali ljudi, u svemu osim greha: On je savršen Bog, savršen Sudija i savršen čovek- Bogočovek; Jov.1:1-5; 4:24; 14:9; 10:13; 14:6; Kol.1:13-20; Luka 1:35; Rim.1:3-4, predan na krst, umro na njemu da zadovolji pravednost Božiju svojom zastupničkom smrću, uzeo je na sebe na krstu grehe sveg sveta, i za njih podneo punu kaznu božanskog gnjeva umesto nas. Jov.3:16; 4:34; 6:38-40, Luka 18:31-33;  22:19-20; 1.Kor.15:3-6. Svojom krvlju nas opravdao jedini posrednik između Boga i ljudi; sahranjen, i treći dan ustao, ustao iz mrtvih u istom, ali proslavljenom telu; uzet na nebo, gde sedi s desne strane Očeve, kao prvosveštenik večni koji zastupa svoj narod. Obećao da će doći ponovo, doći u slavi i da će biti sudija svim živima i mrtvima. Luka 24:46; Dela 1:9-11; Kol.1:13-20; Jov.6:35; 14:6; 1.Pet.3:22. 

VERUJEMO da je Sveti Duh treće lice trojedinoga Božanstva, i da je u svemu jednak Bogu Ocu i Bogu Sinu. Jov. 3-3-7. Verujemo da je za spasenje izgubljenih i grešnih ljudi apsolutno neophodno rođenje Svetim Duhom. Jov. 3:3-7; Dela 13:2; 1:7-8; 3:38. Verujemo u sadašnju službu Svetoga Duha, koji obitava u hrišćaninu i tako mu omogućava da živi pobožnim životom. Ef.4:11-13; Luk. 24:49; Dela 2:2-4. Verujemo u darove Svetoga Duha, krštenje Svetog Duha koji se očituje, prepoznaje kod sledbenika Isusa Hrista kroz dela, Agape ljubav, kroz silu svedočanstva Evanđelja, i blagoslov službe u Crkvi. Najveće od toga je Agape ljubav. 

VERUJEMO da je krštenje Svetim Duhom  čin kojim Bog određuje verniku njegov položaj u Isusu Hristu. Dela 2:39. Prvi znak u osobi koja biva krštena Svetim Duhom, dešava se u momentu obraćenja tj. nanovorođenja, kada osoba primi u svoje srce Isusa Hrista za ličnog Spasitelja i Gospodara i Boga. Verujemo u Duhovno jedinstvo onih koji veruju i slede Isusa Hrista. 1.Kor.12:13, i glave 12, 13 i 14.  

VERUJEMO da su anđeli svesna i kreativna bića. Biblija nam kaže u Kol.1:16. a). „...Jer je u Njemu sve stvoreno, sve na nebu i na zemlji; vidljivo i nevidljivo, bilo poglavarstvo, bilo vlasti; sve je stvoreno po njemu i za njega. Biblija jasno uči da anđeli postoje. Oni su Božiji poslanici koji žive u slavi Božijoj i vrše službu Bogu. Njihov broj je velik i odano služe Bogu". Anđeli takođe vrše razne službe onima koji su kroz žrtvu Isusa Hrista pomireni sa Bogom i to po Bozijoj volji, i oni su ta nebeska vojska koju Biblija spominje. b). Biblija uči da postoje i pali anđeli: sluge antihrista-lucifera-prozvanog sotona. Ti anđeli i to poglavarstvo je usmereno direktno protiv Boga, Isusa Hrista i Svetog Duha i Božijih sledbenika. Vrlo često su teško prepoznatljivi, jer se predstavljaju kao moćni sveci, anđeli svetla, osobe koje nude ne biblijska rešenja, ili su to vukovi u jagnjećoj koži. 2. Petrova 2:4; Mat. 25:41; Kor.6:3. Budimo vrlo, vrlo, oprezni! Kada nešto odlučujemo.  Baš zato,  jer gde je  orginal, postoji i falsifikat. 

VERUJEMO u dva novozavetna obreda - (a) Krštenje uranjanjem pod vodu i (b) Tajna Večera.

1. Kor. 12:13, Gospod Isus Hrist, koji je Glava Crkve, utemeljio je ta dva hršćanska obreda, koja Crkva treba obavljati. Biblijsko krštenje odraslih: oni koji su već primili Duha Svetog s verom u Isusa Hrista bili su kršteni u vodi 1.Kor.12:13, Ef.1:13, Dela 16:14-15,  32-34 potpunim uranjanjem  pod vodu. Ovaj oblik je lična  zapovest Gospoda Isusa Hrista onima koji Ga priznaju za svoga Spasitelja i Gospoda.

Biblija kaže: da krštenje nije garant  spasenja, ali je zapovest Isusa Hrista - Marko 16:15, Mat. 28:19-20.

Krštenje je Bog dao svakom verniku za vidljiv znak, odnosno potvrdu unutršnje promene. Biblijskim krštenjem osoba lično i javno priznaje Isusa Hrista za Spasitelja i Gospoda pred svetom. Biblijsko krštenje uranjanjem pod vodu, simbolizira vernikovo izjednačenje s Isusom Hristom u njegovoj smrti - pokopu i vaskrsnuću. Vaskrsenje je simbol izranjanja iz vode". Mat. 28:18; Dela 2:38; 22:16-20; 2.Kor. 5:17; Jov. 3:3; Rim.6:3-14; Kol. 2:12.   

VERUJEMO da samo vernici mogu primiti “Večeru Gospodnju” koja se sastoji iz Hleba i Vina. 1. Kor. 11. Mat. 28:19; Djela 10:47-48; Rim.6:4; Jevr. 10:22; 1. Pet.3:21; Luka 22:14-20; 1.Kor. 11:17-30. Gospod je također zapovedio svojim učenicima da obavljaju ovaj sveti obred dok On ponovno ne dođe na zemlju. Samo pokajani vernici mogu primiti Gospodnju večeru koja se sastoji od Hleba i Vina. Hleb govori o Hristovom telu, koje je slomljeno za nas, dok vino svedoči o krvi koja je prolivena za naše otkupljenje. Obe supstance svedoče o Novome Savezu koji je Isus Hrist sklopio s hrišćanima, koji će biti na snazi do Hristovog ponovnog dolaska.  

VERUJEMO da je brak trajna Božija ustanova. Isus Navin 24:15; Kol.3:18-21Biblija kaže, da brak može biti sklopljen samo između jednog muškarca i jedne žene.  Brak je isto slika Hristove ljubavi prema Crkvi. Zato je brak svet i odgovoran. Jev.13:4;1. Kor.6:14; 7:39; Mar. 16:10. Verujemo da su deca blagoslov Božiji. Dužnost je oba roditelja da decu odgajaju u Gospodu, kako duhovno tako i telesno. Isus Navin 24:15; Kol. 3:18-21. 

VERUJEMO na temelju Biblije da postoji samo jedna Crkva Božija: Ef. 4:4-6; 7:9-17, 1. Kor. 12.12-27 Verujemo da je Crkva "Tajnovito telo Hristovo", a ne zgrada, ili rukotvorina čovečija, već sagrađena srcima Božijeg naroda, čiji je graditelj i temelj Isus Hrist. Ona je Božije prebivalište po Duhu Svetom. Duhovno zdanje što ga je On počeo zidati na dan "Pedesetnice", i završiće ga po svom ponovnom dolasku. Biblija jasno i bez kompromisa uči, da Bog ne živi u nazidanim zgradama i tradicionalizmu, već u srcima svog naroda. Bog kaže, da su srca čovečija Njegov hram“. 1. Kor.12:12-27; 14:12. Biblijska Crkva, izvršava Božije zadatke kako bi ispunila svoje Veliko poslanje. Svaki nanovo rođen hiršćanin, rođen od Isusovog Duha, pripadnik je Crkve novorođenih vernika, čija su imena zapisana na nebesima Ef.1:22-23; 2:22; Jev.12:23. Verujemo u Božanski poziv u životu vernika i službe koje Gospod daje Crkvi s dvostrukom svrhom. Prva je: Izgradnja Tela Hristovog i širenje Carstva Božijeg u svetu - Marko 16:15-20; Ef.4:11-13; 1.Kor.12:12-27; 14:12; Fil.2:3-4; Ef.4:3-4.  

VERUJEMO u ponovni dolazak Isusa Hrista i kraj ovoga sveta. Isus je obećao kako će doći po svoju Crkvu. Sveto Pismo nam govori da će pri Njegovom ponovnom dolasku prvo vaskrsnuti umrli u Hristu, a nakon njih i oni koji će u tom trenutku živeti na zemlji. Tada će svi biti vazneseni u susret Gospodu. Potom će se Isus u vidljivom obličju vratiti na zemlju sa svim svojim svetima i uspostaviti svoje Carstvo. 

VERUJEMO da će Gospod i njegovi sveti vladati zemljom hiljadu godina. 1. Sol. 4:16-17; Otk. 20:21

U tom će razdoblju Sotona biti svezan i bačen u bezdan. Po isteku tog hiljadugodišnjeg razdoblja Sotona će biti pušten za kratko vreme, a onda će biti bačen u ognjeno jezero, gde će zauvek boraviti u večnim mukama. Ljudi, koji nisu prihvatili Isusa za svog Spasitelja i Gospoda tokom zemaljskog života, morat će se pojaviti pred Velikim Prestolom Božijeg Suda, gde će im Bog suditi. Tada će nastati novo nebo i nova zemlja, koji će zauvek trajati. 1. Sol.4:16-17; 1. Kor.15:51-52; Otkr. 20:21.  

Predlog:

Budimo iskreni u izveštajima i služenju, pričama koje pričamo, utisku koje ostavljamo. Otvorite srce prema svim ljudima, poštujte svačije uverenje o Bogu, jer do sada je samo Gospod Isus savršen. Svetite Gospoda Boga u svojim srcima. A budite uvek spremni na odgovor svakome, koji vas zapitaju za vaše nadanje kroz verovanje u ime Gospoda Isusa Hrista. Amin.

Vaša eventualna pitanja u vezi Biblijska načela hrišćanske vere pošaljite na E-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli                 

                                                 Odgovra: pastor, Nikola Mijatov-Meister 

 

Poslednje ažuriranje subota, 21 maj 2016 19:37