• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Istina o anđelima PDF Štampa El. pošta
Napisao Dobra vest   

Uvod u propoved:

Dragi prijatelji Božije Reči, u zadnje vreme se kod mnogih počelo buditi interesovanje o anđelima. Naravno da su anđeli u svakom veku bili velika inspiracija pobožnih ljudi. Posebno su to na jedan čoveku vidljiv način preneli vrlo poznati, i nepoznati umetnici i stvaraoci iz raznih vekova, generacija pa sve do danas. Pogledajmo kako se divno odslikavaju anđeli raznih bogomoljama, katedralama, hramovima, crkava i  muzeja ili jos bliže - tu, oko nas i našoj neposrednoj blizini. Možda samo treba da uputimo naš pogled do jedne tako divne anđeoske slike velikog umetnika i slikara. Ali ja želim ovde da predstavim čitaocima, kako Bog iz Biblije opisuje svoja stvorenja anđele. 

Verujem da će ovaj Božiji biblijski opis o anđelima iznenaditi mnoge, ali Bog govori Istinu, jer sam On je Istina. Pa i ako nam se ona mnogo puta i nedopadne, ili je neželimo prihvatiti za stvarnost. Ovde ću vam predstvaiti upravo tu ISTINU iz Biblije. Dobro je što si se odlučio da pročitaš ovu divnu poruku iz Biblije. Ja želim da ti uživaš u ovim stvarima koje govori Bog narodu. 


a) POSTOJI OGROMNO MNOŠTVO ANĐELA: Anđeli su svesna i kreativna bića. 

Biblija nam kaže: Kološanima 1:16
“Jer je u Njemu sve stvoreno, sve na nebu i na zemlji; vidljivo i nevidljivo, bilo poglavarstvo, bilo vlasti; sve je stvoreno po njemu i za njega. Ovo su Božije Reči! 
Biblija jasno uči da anđeli postoje. Oni su Božiji poslanici koji žive u slavi Božijoj i vrše službu Bogu. Njihov broj je velik i odano služe Bogu. Anđeli takođe vrše razne službe onima koji su kroz: Žrtvu Isusa Hrista pomireni sa Bogom i to po Bozijoj volji, i oni su ta nebeska vojska koju Biblija spominje. Međutim, kada je čovek pomiren sa Bogom kroz „Žrtvu“ Isusa Hrista (Nanovo rođen) Bog takvoga uzdiže u izvesnom smislu iznad anđela. Da li si to znao? Naglašavam, da su anđeli kreativna bića. Oni nisu duhovi umrlih niti posvećena ljudska bića. ANĐELI SU DUHOVNA BIĆA

Biblija kaže: Poslanica Jevrejima 1:14 „Zar nisu svi anđeli službujući duhovi što se obitavaju slati da služe onima koji imaju baštiniti spasenje (ljudima koji veruju i služe Bogu) ?” Spomenuto je da su anđeli službeni duhovi. I ako se mogu javiti u vidljivoj formi ipak su oni nevidljiva duhovna bića. Anđeli nemaju perjana krila kao što ih mnogi umetnici predstavljaju. Andjeli nemaju ni pol, i ako po Bibliji su predstavljeni kao muški pol. Pročitajmo to sada u Bibliji: (Evanđelje po Mateju 1:20; Luka 1:26; Jovan 20:12). (Matej: 22: 30). „O uskrsnuću niti će se ženiti niti udavati, nego će biti kao nebeski anđeli.“ (Luka: 20:35 -36). “Ali oni koji se nađu dostojni da budu dionici onoga sveta i vaskrsnuća iz mrtvih. Oni neće moći više ni umreti, jer će biti slični anđelima.” Ove biblijske činjenice pokazuju da anđeli niti se žene, niti umiru.

POSTOJI OGRONO MNOŠTVO ANĐELA

Biblija kaže: Jevrejima 12:22 „Na protiv, pristupi ste k Sionskoj gori, gradau Boga živog, nebeskom Jeruzalemu: k bezbrojnim anđelima, svečanom zboru.“ Anđeli su nevidljivi, ali Bog može čoveku otvoriti oči da ih vidi, ne samo telesnim očima, već i očima duha. (2. Kraljevima 6:17). I Elezej se pomoli ovako: „Jahve otvori mu oči da vidi!, I Jahve otvori oči momku i on progleda: gora oko Elizeja potpuno pokrivena ognjenim konjima i kolima.“ Sam Isus je rekao da je mogao pozvati više od dvanaest legija anđela.  (Matej 26:53).

b) ANĐELI IMAJU VELIKU MOĆ I POSTOJE RAZLIČITI REDOVI ANĐELA:

Među anđelima se nalaze razni moćni autoritetivni redovi.
Nemaju svi ađeli istu moć i autoritet već, među njima postoje redovi i različito stepenovanje službe. Ovo možemo sada videti dok čitamo sledeće tekstove iz Biblije:

  • Arhanđeli:  MIHAJLO- Daniel 10:13; Juda 9; GAVRILO – Daniel 8:16
  • Kerubini: 1. Moj. 3:24
  • Serafini:     Izaija 6:1

ANĐELI IMAJU VELIKU MOĆ

Biblija kaže: 2. Petrova 2:11  „Dok anđeli i ako su od njih jači i snažniji...“   Psalam 103:20: „Blagosiljajte Jahvu svi anđeli njegovi, vi jaki u sili, što izvršujete naredbe njegove, i poslušni reči njegovoj!“ Dragi čitaoče, samo jedan anđeo je usmrtio sve prvorođene u Egiptu. Jedan anđeo skinuo kamen sa Isusovog groba.

Jedan anđeo je pobio 185.000 Asiraca koji su hteli da unište Božiji narod (Isaija 37:36)Jedan anđeo ima taku moć da će moći svezati Sotonu za hiljadu godina. (Otk. 20:2-4) Ali nezaboravimo da i ako su anđeli moćni, oni nisu svemoćni.


c) ANĐELI IMAJU VAŽNU I SVETU SLUŽBU:

1. ANĐELI SU U SLUŽBI ISUSA HRISTA

Sam dolazak deteta Isusa Hrista je najavljen od anđela i devici Mariji i njezinom vereniku Josipu. (Mat. 1:20; Lk. 1:26-27). Anđeli su bili prisutni prilikom Isusovog rođenja, prilikom Isusovog vaskrsenja-uskrsnuća i prilikom Njegovog vaznesenja-uznesenja u nebo. Anđeli su takođe bili prisutni u Isusovim kušnjama u pustinji i u Getesemaniskom vrtu.


2. ANĐELI SU U SLUŽBI CRKVE:

Biblija kaže: Psalam 34:8 „Anđeo Jahvin tabor podiže oko njegovih poštovalaca da ih spasi.“Psalm 91:11 „Jer je anđelima svoim zapovedio da te čuvaju na svim putevima tvoim.“ Luka 15:10  „Tako kažem vam, biva veselje, među Božijim anđelima zbog jednog, jedinog grešnika koi se obrati.“ Jevreima 1:14  „Zar nisu svi anđeli službujući duhovi što se običavaju slati  da služe onima koji imaju baštiniti spasenje.“ Zapazimo molim vas sada, svetu i važnu službu koju anđeli vrše u sledećim navodima, i li tekstovima:
a) Podižu tabor, tj. štite one koji poštuju Gospoda;
b) Čuvaju Božije pomazanike na svojim putevima;
c) Raduju se, slave kada se grešnik pokaje;
d)
Služe onima koji nasleđuju spasenje.


3. ANĐELI NE PROPOVEDAJU EVANĐELJE.

Anđeo je poslat od Boga, Korneliju da ga uputi na Misionara koji će ga uputiti pokazati mu kako da se spasi (Dela ap. 10:30-32). Anđeo mu je dao, gde će pronaći Misionara, ili Propovednika, ali mu nije anđeo propovedao Evanđelje. Ono je ostavljeno čoveku, u ovom ovde sada slučaju apostolu Petru, da to izvrši. Anđeli nisu nigde u Bibliji označeni kao da oni propovedaju Evađelje. Jedan od razloga je što oni nisu bili grešnici spašeni milošću, nikada nisu osetili šta znači biti opran krvlju Isusovom, biti kršten u Njegovo ime niti su iskusili silu „Novog Rođenja.“ Samo narod, ljudi koji su doživeli silu oproštenja greha, otkupljujuću milost kroz Golgotu mogu svedočiti o punini Božije ljubavi koja je na „Krstu“, dokazana. Anđeli su živo zainteresovani za naše delovanje, raduju se za svakoga pokajanog grešnika, ali nemaju tu previlegiju da propovedaju Evanđelje.


d)
  POSTOJE I PALI ANĐELI ZA KOJE JE PRIPREMNJEN PAKAO:

2. Petr.2:4 „Ako, Bog naime, nije  poštedeo anđele kuji su  sagrešili, već ih je strmoglavio u Pakao i predao ih mračnim bezdanima gde ih čuva za sud.“ (Juda 6). Tek kako je ostavio u večnim okovima, paklenom tamom pokrivene, za sud Velikog Dana, anđele koji nisu sačuvali svoje dostojanstvo, nego su ostavili svoje mesto boravka.“ (Matej 25:41). „ Tada će reći i onima s leve strane: „Idite od mene, prokleti, u oganj večni što je pripravljen za đavola i anđelima njegovim!“ Biblija nas uči da postoji veliki broj anđela koji su nekada sagrešili i odvojili se od Boga. Biblija nam daje mnoge informacije o prirodi njihovog greha.Razlog za to je što Biblija prvenstveno govori o odnosima između Boga i čoveka. Ono što se dogodilo pre prvog stiha, prve knjige Mojsijeve koji govori o postanku sveta, nama nije mnogo otkriveno.

Najverovatnije da su pali anđeli pali zajedno sa đavolom. Pali anđeli dele istu osudu sa đavolom. Pakao je pripremljen za đavola i njegove anđele. U svom grehu oni nisu mogli da zadrže svoj prvobitni status, već su napustili svoje mesto stanovanja.
Priroda palih anđela se potpuno deformisala i pretvorila u zlo. Ali su oni ipak mogli da zadrže veliku moć i sada je koriste  u službi  zla i sotone. Oni su dozvolili da ih đavo prevari i odvede u greh oholost i samovoljne neposlušnosti. Oni su se uzvisili u sopstvenim očima i pobunili protiv Boga.  

Od trenutka otpada od Boga, glavna aktivnost i zadatak palih anđela, tj. demona da se suprostavljaju Bogu, pokušavaju kvariti Božije planove, pokušavaju varati i mučiti Božiji narod sa jednim ciljem da ga odvuku od Boga i povuku sa sobom u pogibao. Pali anđeli znaju da su osuđeni i da ih na kraju čeka večna vatra. Oni nemaju nade za spasenjem. Na kraju, krajeva će Božiji narod suditi palim anđelima. Vidi u Svetom Pismu (Korinćanima 6:3).

Ako imaš pitanja na ovu temu javi nam se
, rado ćemo ti pokušati dati biblijski odgovor!

Odgovara - Misionar, Nikola Mijatov-Meister