• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Isus i žene PDF Štampa El. pošta
Napisao Dobra Vest   
nedjelja, 29 mart 2009 11:13

 

Ovu propoved možete naručiti na CD-u

U našem mentalitetu brak, kultura, religija i profesiji na žalost žena još uvek nema svoje mesto koje joj je dao sam Bog. Šta kaže Isus Hrist u Bibliji za ženu, i na koje je mesto On postavlja? Mnogi ljudi mogu bez ikakvog problema citirati sedam rečenica koje je Isus Hrist izrekao na krstu: "Oče oprosti im što čine, danas ćeš bi ti samnom u raju, ženo, eto ti sina - eto ti majke" A opet, tako je malo onih koji znaju reč koju je Isus izgovorio nakon vaskrsenja, uskrsnuća.

ŽENO REKAO JE ON, ZAŠTO PLAČEŠ?

Prva Isusova reč bila je upućena ženi. Isus Hrist je bio prvi koji je oslobodio žene za uvek, povrativši im dostojanstvo svima koje su živele u okolini Izraela; žena u to vreme nije bila ni malo cenjena, bila je tretirana kao životinja, robinja ili stvar kojoj se poklanjalo veoma malo pažnje; na svu žalost takva tretiranja u našem narodu postoje još uvek. Nije li, zato čudesno što je Bog odabrao ženu da donese na svet Njegovog Sina Isusa Hrista? On, Isus nije sišao sa neba nekom vasionskom letilicom ili raketom, a ni je se spustio ni na oblaku, već se rodio od žene i postao čovekom kao što smo i mi, u svemu osimim greha. Kod Jakovljevog bunara Isus je započeo razgovor sa ženom, Samarjankom, koja je u prvom trenutku bila mnogo, mnogo iznenađena. Pomislila je; kako ti je u opšte palo na pamet da razgovaraš samnom? Tebi kao muškarcu, i još si Jevrejin, tada to zbog istorijskih dogđaja ni malo nije priličilo Jevrejima da govore sa Samarjanima! Ali Isus joj odgovori: „Imam poruku za tebe. Ti si veoma žedna i ja imam vode za tebe. Od te vode nećeš ožedneti. Biće ispunjena i zadobiće svoje dostojanstvo. „Idi sada i dovedi svog muža." „Ja nemam muža", odvrati žena. „Dobro si to rekla", nastavio je Isus jer si ih imala petoricu, a ovaj sa kojim sada živiš nije tvoj". Na kraju tog izveštaja o tom događaju Jovan dodaje: „A mnogi Samarjani iz onog grada poverovaše Isusa zbog reči ove žene". Ona se vratila u svoj grad i svojim sugrađanima donela najvažiniju DOBRU VEST koja je prvi put dodirnula ljude na ovoj planeti; koju niko drugi nije mogao da donese, jer je ta žena, imenično pre svog rođenja za to delo bila predodređena od Boga. Na njoj je bilo da to prepozna, prihvati, i izvrši. Evo još jednog slučaja koji je zabeležo apostol Jovan: Mnoštvo ljudi dovuklo je neku ženu k Isusu, govorili su mu: „Treba je ubiti kamenjem jer je uhvaćena u preljubi". Postupili su kao da oni u svom životu nikada nisu pogrešili.

U sebi su umišljali: Aha! Zatekli smo je u grehu, to i zaslužuje, nema joj spasa, kamenovaće je, jer je to onda zahtevao Mojsijev Zakon. Uvek dok o tome čitam nameće mi se pitanje: „Zašto nisu dovukli i čoveka sa kim je ta žena stupila u greh? "Dok je žena kao žrtva čekala na izvršenje svoje smrtne presude Isus se zalaktio i poče pisati po pesku. On je znao da zakon Mojsijev nemože pomoći čoveku i doneti mu oslobođenje od robstva grehu, već samo Božija ljubav. Kako su oni uporno navaljivali da im odgovori, šta On misli o njenom slučaju, tada se Isus ispravi i reče im: „Ko je od vas bezgrešan neka prvi baci kamen na nju"! čuvši to, svi su se počeli povlačiti i poginjati svoje lice, ostali su bez reči, naprosto su umuknuli, jer je svakom od njih bilo jasno da je grešnik, i da za taj greh sledi smrtna kazna.Tada Isus upita ženu: „Ženo gde su ti ljudi, ni jedan te ne osudi?" Ona odgovori: „Niko Gospode". Ne osuđujem te ni ja. Idi i od sada ne greši više. A ja ću ti dati ono što ti najviše treba: „Život punine i dostojanstva". Uveren sam da ta žena nije ostala ista.

Isus je susreo ženu ispunjenu demonima, kojoj je takođe, povratio izgubljeno dostojanstvo. Isterao je iz nje sve demone i učinio od nje pravu misionarku DOBRE VESTI kada joj je naredio: „Idi do moje braće i reci im da sam živ" Ako se iz istorije misije, ili Bibliografije i Teologije isključe žene, ostaće veoma malo od nje. (Istorije Biblije) Mnogi su došli na razmišljanje i želju da napišu neka poglavlja o misijskom radu i ulozi žena, u Božijem palanu spasenja, za čoveka. 

Neka hindu žena rekla je jedne prilike misionaru: „U našoj religiji se o ženi govori samo prekorom." Žene iz drugih religija, koje čitaju Bibliju, odma shvataju i upijaju o čemu se u njoj govori, i radi." Šta bi bila Biblija bez istorije o velikim ženama? Na primer bez Marije majke Isusa Hrista? Bez jedne Umnjanke, te gostoljubive žene koja je pripremila smeštaj Božijem proroku? Šta bi Isus bez onih žena koje su ga sledile i pomagale njegovu službu svojim dobrima? žena je bila ta koja je pomazala Isusa za sahranu. Žene su bile te koje su do kraja izdržale pod Isusovim krstom. Žene su bile te koje su prve srele vaskrslog Isusa Hrista. Mnogi pogrešno shvataju u Poslanici rimljanima 16:1 i 2 čitamo. „Preporučujem vam našu sestru Fibu, koja je u službi crkve, da je primite u Gospodu kako to priliči svetima i da joj pomognete u svakoj stvari koju od vas zatreba jer je ona postala zaštitnica mnogima pa i meni samom."

Apostol Pavle tu ističe da je Fiba velika Božija žena. On je hteo da je prihvate kao Božijeg anđela. Isus je takođe sličnim primerom pohvalio darežljivost siromašne udovice koja je dala poslednji novac u hramsku blagajnu. Isus je pohvalio i ženu koja ga je pomazala skupocenim mirisom, rekao je: „Gledaj te njenu velikodušnu darežljivost!" Zaista vam kažem, gde god se propoveda ovo evanđelje po celom svetu, kazaće se i to što ona učni, za sećanje na nju." Treba još spomenuti Anu samuelovu majku, Jestiru koja je svoj život izložila smrtnom riziku da spase svoj narod, zatim Sirofeni Anku, majku opsednute devojčice. Njoj je Isus rekao: „Ženo velika je tvoja vera." Prva obraćena, i krštena evropljanka bila je Lidija. Mogli bi smo tako dalje nabrajati i spominjati još neke Mirijam, Debora, Tavita, Elizabeta, proročica Ana i četir Filipove ćeri, Novozavetne proročice. Kompletna istorija te DOBRE VESTI svedoči nam da su žene veoma važene u ostvarenju Božijeg plana spasenja i u Božijim očima.

ŽENO ZAŠTO PLAČEŠ? Šta je mislio Isus kada je upitao Mariju-Magdalenu: „Ženo zašto plačeš?" Mnoge današnje žene su depresivne, uzdišu, plaču i trpe što nemaju unutrašnji mir, ispunjenost duše i srca. Upravo takvim rečima ženama se Isus danas obraća: Ženo, zašto plačeš? Nazovi svoju brigu pravim imenom, izreci je na glas Isusu! Marija-Magdalena je imala problem, dok je Bog u isto vreme imao divan plan za njen život. Ona je trebala postati prva misionarka, objaviteljka DOBRE VESTI te Radosne Vesti sa sasvim novim porukama, a gle, ona sedi tu kraj groba i plače za umrlim Isusom. Ali, On nije bio mrtav već je živ stajao je kraj nje. Nije ga prepoznala. Mnogo puta smo i mi potišteni zbog svojih nevolja i problema, lice Isusa je tu kraj nas! Uzrok naše slabosti je u tome što se u mesto da živimo po veri, mi se ravnamo prema svojim osećanjima. Marijine, su suze zapravo bile suze nevere. Suze nevere i neznaja, slepa za duhovnu stvarnost. Marija-Magdalena je bila očajna i ako je čula kada je Isus rekao:

„Nakon tri dana ću vaskrsnuti." Tajna jednog uspešnog života jedne žene je, u njenoj veri i ono što je Isus rekao. Kada poverujemo srcem Isusa tada će mo postati Božiji objavitelji DOBRE VESTI-Evanđelja. Niko nemože tako dobro proširiti neku vest kao žena. One su rođene za prenošenje vesti i one ih vrlo radosno prenose. Zato one mogu kao devojke, majke i supruge postati veoma dobre u širenju DOBRE VESTI - Evanđelja.

Zašto plačeš? Čemu ti te suze nevere? Zašto prolevaš suze, suze osećanja i kompleksa manje vrednosti kada Bog ima tako divan plan za tebe? Nakon razgovora Marija-Magdalena je htela zadržati Isusa. Bila je veoma oduševljena. Isus joj je rekao: „Marijo, ljubim te, zato ti poveravam najveću DOBRU VEST o mom vaskrsenju. Idi i kaži mojim učenicima, daće me sresti u Galileji...Ne dotačinji me se... Ako me istiski ljubi, poslušaće me i ispuniće moju volju. Otići će mojoj braći i reći im da sam živ.

Vidi u Evanđelju po Luki 24:1-10. Isus ne koristi više svoja usta, već samo naša, ni svoje noge već naše, On se više ne koristi svojim rukama, već našim rukama. Vi ste sada Njegove jedine ruke, noge, usta, glas i srce. On nam je poverio najdragoceniju DOBRU VEST Evanđelje, i najvažniju vest koja je ikada upućena ovom čovečanstvu, direktno izrečena ustima i glasom Isusa Hrista. Citiram izrečenu Isusovu ličnu zapovest iz Biblije i važiće za sve generacije do Njegovog ponovnog dolaska na zemlju. Evanđelje po Marku 16:15-20. Citati:

"Idite po svem svetu i propovedaj te evanđelje svakom stvorenju. Koji uzveruju i krste se, spasiće se; a oni koji ne veruju osudiće se. A znaci onima koji veruju biće ovi: imenom mojim izgoniće đavole, govoriće novim jezicima. Uzimaće zmije u ruke, ako i što smrtno popiju, neće im nauditi; na bolesne metaće ruke, i ozdravljaće ih. A Gospod pošto im izgovori ( tu zapovest) uznese se u nebo, i sede s desne strane Oca svojega. A onima koji iziđoše i propovedaše svuda, Gospod ih potpomaže i rečima potvrđuje, i znacima koja se potom pokazivaše." Marko 16:15-20.

Zapovest Isusa Hrista je ostala ne promenjena, i važi za sve sledbenike Isusa Hrista - dogod On ponovo ne dođe, tvrdi nam Biblija. UNO i njima slične organizacije i institucije nastoje svim mogućnostima obelodaniti svoje poruke kroz i sa najmodernijim medijima koje svet danas ima, veliki političari trude se da njihov glas dopre što dalje -  ali, žene i muškarci hrišćani imaju najsnažniju poruku na ovome svetu, i za ovaj svet, a ona glasi: "Isus Hrist je vaskrsnuo" "On je živ!"

Evanđelje po Luki 24:6-7. pročitaj celu 24 gl. 

Slomljena srca, neuspeli brakovi i unesrećene porodice kao i pojedinci u životnom, poslovnom i ljubavnom planu mogu sigurno naći svoje oslobođenje, ozdravljenje i srećan život samo kroz vaskrslog, Isusa Hrista. On je jedino pravo rešenje, i istinita nada za spasenje ovog sveta. Žene bi trebale pak postati svesne da je upravo njima Isus Hrist poverio zadatak objave najvažnije Evanđelja, ta DOBRA VEST koja se nalazi u ovom i daljnjem tekstu.

Možeš li danas reći: "Gospode Bože, želim kao žena ispuniti tvoju volju. Želim ići tvojim putevima, da ispunim svoju žensku ulogu. Želim postati još istinskija žena, jer si me ti Isuse Hriste pozvao i stvorio da to budem. Želim da postanem još bolja supruga, još bolja majka, još bolja devojka. Želim postati najboljom ženom na svetu za svoju porodicu ili obitelj. Želim postati žena po Božijem srcu. Ne želim oponašati muškarca. Želim biti potpuna istinska žena, jer me je Gospod Isus Hrist za to odredio. Svojim rečima i poštenjem želim da objavim tu DOBRU VEST Evanđelja kroz sve oblasti mog života".

Ženo zašto plačeš? Neplači više! Ti imaš uzvišen poziv, poverio ti ga je Bog! Zar to nije radost i srećan život za celu porodicu, ili obitelj za okolinu u kojoj živite i radite?

Napomena:

Na žalost, čak i danas ovde u Švajcarskoj, među našim ljudima položaj žene u braku, ili  u opšte je u mnogo slučajeva katastrofalan. Pristup prema ženi je alarmantan u svakom trećem slučaju! 

Draga dušo, ako je ova propoved govorila tvome srcu i misliš da ti je Božija pomoć potrebna, javi nam se. Mi ćemo ti iz ljubavi prema Bogu i tebi rado dati iskren savet iz Biblije.

Možete se javiti ovde: klikni Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

                                                                             Odgovara: misionar, Nikola Mijatov-Meister

Poslednje ažuriranje četvrtak, 28 oktobar 2010 14:04