• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Božansko lečenje iz svetla Biblije PDF Štampa El. pošta
Napisao Dobra Vest   
nedjelja, 29 mart 2009 11:16

Ovu propoved možete naručiti na CD-u Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

BOŽANSKO LEČENJE JE DOBIJENO KROZ ODKUPLENJE!

Biblija kaže u Matej 8:17
Tako se ispunila reč proroka Izaie: „On slabosti naše uze i ponese naše bolesti“. Mojsijeva 15:26. Zatim reče: „Budeš li iz duše slušao glas Jahve, Boga svog, Vršeći što je pravo u Njegovim očima; budeš li imao uho za Njegove zapovesti i držao Njegove zapovesti, nikakvih bolesti koje sam puštao na Egipat na vas neću puštati. Jer ja sam Jahve koji daje zdravlje.“

Želimo da znaš šta je Božije lečenje!

Božansko lečenje je lečenje tela bez bilo kakave dodele lekova. U ovoj vrsti lečenja je jedino prisutna Božanska sila koja se manifestuje u čudesnim ozdravljenjima. Božiji Duh isceljuje naša smrtna tela, tela podložna slabostima i bolestima. Zanči deluje dvostruko, Bog tu dejstvuje dvostruko. Šta se tu podrazumeva „Dvostruko“? Kada je Isus umro, On je na sebe uzeo ne samo naše grehe, već i naše bolesti i slabosti. U tom činu „odkupljenja“, se nalazi: „Spasenje naše duše i izlečenje našeg tela“. Ovo je dvostruko dejstvo smrti Isusa Hrista.

Divan primer po ovom pitanju se vidi u 1. Mojsijevoj 15:23-26, kada je narod Izraelski došao do Mare gde su našli gorku vodu. Mojsije je po Božijem nalogu uzeo drvo, i bacio ga u tu gorku vodu i ona postade slatka i pitka. Dragi prijatelji Isusa Hrista, ta gorka voda je slika greha, bolesti i slabosti ljudskog roda, a to drvo je slika „Krsta“, i Isusovo delo na Golgoti. Sa promenom vode iz gorke u slatku nam je dato obećanje za spasenjem duše i zdravlje tela.

Šta je uzrok bolesti?

One se mogu biblijski podeliti na dva dela:

1. PRIMARNI UZROK:

U početku stvaranja, Adam i Eva (Čovek i Čovečica) su stvoreni savršeni, dakle imali su savršeno zdravlje. Reč „bolest i smrt“, su bili ne poznati i to dok god su bili poslušni Božijim zapovestima, posedovali su takvo savršeno stanje. Bolest i smrt je došla na ljudski rod kao posledica ne poslušnosti prema Bogu. Ovde je posejan i niče koren bolesti. Međutim, sad treba izuzeti krajnje ekstremni stav, u koliko je neko bolestan, da je neizostavno morao u nečemu zgrešiti. Ovo je, naravno, pogrešno. Biblija nam pretstavlja primere iz života gde su i primereni Božiji ljudi koji koračaju u Božijem svetlu ipak bili bolesni, a ponekad čak i često bolesni i vrlo ozbiljno bolesni.

Ali ipak nesmemo zaboraviti da njačešće bolesti i slabosti dolaze uz direktan ili indirektan uzrok greha.

1. Sekundarni uzroci:

Tačno, i nepobito! Bolesti često puta dolaze kao posledica greha. U 5. Knjigi Mojsijevoj 28, 58-61 čitamo da će bolesti doći na Izrael ako nebude poslušao Božije savete: „Ako ne budeš držao i izvršavo reči ovog zakona, što je napisan u ovoj knjizi, ne poštujući ovo slavno i strašno Ime, Jahvu Boga svog, Jahve će tebe i tvoje potomstvo teško ošinuti teškim i dugotrajnim bičevima, pogubnim i dugim bolestima. Pusti će na tebe sva zla egipatska koih si se ti plašio, i ona će se prilepiti za tebe. A i svaku drugu bolest po vrstama i bič, koi nije naveden u knjigi ovg zakona, Jahve će na tebe puštati dok te ne uništi.“ (zavšen citat).


BIBLIJSKA OSNOVA BOŽIJEG LEČENJA:

Dragi prijatelji Isusa Hrista, mnogi biblijski tekstovi potpuno jasno uče istinu o Božanskom izlečenju (iscelenju). 
Ovde iznosim nekoliko najvažnijih:

·         2. Mojsijeva 15:25-26 i nadalje ... „Jer Ja sam Jahve koji dajejem zdravlje.“

·         JOB: u ovoj Knjizi je perfektno opisan uzrok Jobove bolesti i nevolja i izvor Božijeg delovanja koji je doneo iscelenje.

Psalmi 103:2-3 „ Blagosiljaj Jhvu dušo moja, i nezaboravi dobročinstva njegova: On ti prašta sve grehe tvoje, On isceljuje sve slabosti tvoje.“

Izaija 53:4-5 „ A On je naše bolesti poneo, naše boli uzeo na sebe, dok smo mi ga držali da ga Bog bičuje i ponižava. Za naše grehe probodoše Njega, za pokvarenost našu Njega satreše.
Na Njega je pala kazna radi našeg mira, njegove nas rane isceliše.“

Matej 8:16-17 „Kada se spustilo veče, doveduše mu mnoge opsednute. On rečju istera duhove i isceli sve bolesnike. Tako se ispunila reč proroka Izaije: „On slabosti naše preuze na sebe i poneno je sve naše bolesti sa sobom.“ 

Marko 16:15-18 Tada im reče: „Idite po svem svetu i propovedajte Evađlje, Dobru Vest, Radosnu vest svakom stvorenju! Ko poveruje i krsti se spasi će se; a koji nebude poverovao, osudiće se. Ova će čudesa pratiti one koji budu verovali: Pomoću mog imena izgoniće zle duhove; govoriće novim jezicima; ; zmije će uzimati u ruke, ako popiju i što smrtonosno, neće im nauditi; na bolesnike metaće ruke i ovi će ozdravljati.“ 

Jakov 5:14-15 „Boluje li ko među vama? Neka sebi dozve crkvene starešine! oni neka mole nad njim mažući ga uljem u ime Gospodnje, pa će molitva učenja s verom spasiti bolesnika! Gospod ćće ga podići, i, ako je učinio grehe, dobiće oproštenje.“  

ISUS HRIST JE ISTI  JUČE, DANAS I DOVEKA!

Biblija kaže: 

Jevrejima 13:8 „Isus Hrist isti je juče i danas i za uvek će biti isti.“ Činjenica da se Isus ne menja je jedan od najvećih dokaza da Isus i danas leči. Za vreme svoje službe na zemlji Isus je izlečio sve koji su doneti i koji su tražili iscelenje sa verom. Matej 8:16. Ako je Isus uzeo naše slabosti i bolesti pre dve hiljde godina na Golgoti, sigurno će više ljudi primiti blagoslove te žrtve u iscelenju danas nego onda. Iz kojeg razloga možemo to potvrditi?

Zato što to sam Bog u Bibliji kaže. Isus je danas prisutan svojim Svetim Duhom u svojima, u Njegovoj Crkvi po čitavom svetu i danas niko nemora kao nekada ići u Izrael da bih doživeo ozdravljenje, iscelenje, već znamo da je Isus sa svojom silom iscelenja svugde prisutan gde je pozvan. Ovaj tekst Biblije u Jevrejima 13:8, je dovoljan dokaz da svi prihvatimo Isusa za svog velikog Lekara, Lekara nad svim lekarima. I ti imaš šanse! Ohrabrujem te, pozivi Isusa, probaj se poveriti Isusu kao svom ličnom Lekaru i Spasitelju. Pozivam te da se ovoga časa pokaješ! I primiš Isusa, i doživiš Boga!

KO SE IMA PRAVO PROZVATI HRISTOVIM, A DA NE VERUJE U MOĆ NJEGOVOG ISCELENJA DANAS?

Ovo ne mogu više da tolerišem, od strane onih koji posećuju crkve, sebe nazivaju hrišćanima, slave crkvene slave, pale-gase sveće po crkvamma, i grobljima, krste se svako malo, na svako ćošku, uz svaku licemernost, goste se u Božije ime, a ne veruju da Isus Hrist-Krist danas isceljuje kao nekada! To je alarmantno! Gde je propovedanje i učenje istine iz Biblije? To je nasušna potreba u crkvama koja fali! Narod ne poznaje Bibliju, i zato strada. Ko guš propovedi na tu temu? Zašto vam sveštenici narod nema Bibliju? Zašto narod koji prisustvuje na bogosluženju ne zna poruku Evanđelja? Zašto narod ne zna, da će lično morati odgovarati, za svaki svoj počinjeni greh, mali, ili veliki? Zašto narod ne zna, da je  za svaki greh kazna ista, a to je pakao? Zar to nije vaša obaveza, da naučite narod spasenju? Zar to nije razlog da narod saznana, da se lično mora obratiti i pokajati pred Bogom, u Isusovo ime, i moliti za oproštenje svakog svog greha, da bi primio isceljenje, i da to, za nikoga ne može uraditi sveštenik, crkva, ili bilo ko drugi? Tvrdi nam Biblija. Ko  drugačije kaže, ili uči, govori protiv Božije Reči, Biblije, odnosno briše granicu između Boga i čoveka.

Biblija kaže, klonite se takvih. Zašto je narod izmešao biblijsku nauku, sa demoskim naukama? Te, traže spas kod vračara i gatara! A članovi su tobož neki  u crkvama. Narod nezna, nije ga naučio onaj ko je to stvarno trebao! Ali, i to mi se čini nije slučajno, ko da neko ima interes, da se narod ne osvesti, i neuputi u istinu, te mu prenosi, ili prodaje oproštenje kroz svoje lične liturgije, ili tobož zastupništvo. Taki se ničega neplaše! Ali, teško li je njima kaže Bilija, kada dođe dan Boga živoga! Neće se iščupati iz gnjeva Božijeg. Ima toga mnogo po imenu, zašto? zašto? zašto?

Bilo je to isto, i u vreme apostolsko i vremnu dok je Isus isceljivao, i danas postoje mnogi koji se ismejavaju Božijem isceljenju, ne veruju u Njega, a odlaze tobož u crkve, lupaju se u grudi, kako su pripremili lepo crkveno slavlje, ili posvetili svoje ikone, glasni su po svojoj hvali, i taki sebe nazivaju Hristovim sledbenicima - „hrišćanima“ a Biblija kaže: „takih se kloni“. Ti isti, one koji iskreno veruju u Isusovo iscelenje i obećanjima iz Biblije, ili Svetog Pisma nazivaju „sektašima“. Oni neznaju drugačije! Jer nisu naučeni, Sveti Duh im nije to dao, ali neznam, odakle im to pravo da se nazovu „hrišćanima“, kada to nisu? Jer oni, u to Isusovo isceljenje ne veruju. Ti isti idu u crkve, slave slave, pale-gase sveće, a kada im je potrebna pomoć, idu i kod vračara, da kupe iceljenje; jer više njima veruju nego Spasitelju Isusu Lekaru, nad lekarima! Teško li je tima! Kaže Sveto Pismo, ako se iskreno ne pokaju. Ali dragi prijatelji Isusa Hrista, Ako je u bilo kojem drugom vremenu bilo potrebno propovedanje Evanđelja sa znacima i čudesima, onda je to danas.

U istoriji postoji samo jedna prava Crkava, na temelju Biblije. Nepobitno je utvrđeno da postoji samo jedna istinita CRKVA - "TAJNOVITO TELO, I NEVESTA ISUSA HRISTA", Duhovno zdanje što ga je On počeo zidati na dan Pedesetnice i završiće ga o svom ponovnom dolasku. Toj Crkvi pripadaju svi vernici rođeni od Boga, bez obzira na njihovu naciju, boju kože, rasu i stalež. Bilo da je ona iz apostolskih ili naših dana. Ako je glava Crkve ista, a to je Isus koji se nemanja, tada i telo Njegovo u koju su uzidani svi udi Njegovi, sledbenici Isusa Hrista ne gube silu i vlast da isceljuju snagom Gospodnjom, Isceljiteljskom krvlju Isusa Hrista, koji je sebe dao kao jagnje zaklati na „Krstu“ Iz Njegove krvi procurilo je naše isceljenje.

Sa medicinske strane Biblija nema nameru da nijednu reč kaže protiv medicine i sveg znanja i sposobnosti kojega lekari ulažu da pomognu čovečanstvu koji je pun bolesti. Nama su takođe jasne činjenice da su medicinske nauke mnogo napredovale i napreduju u suzbijanju mnogih bolesti, ali želimo istaći i to da za narod koji svoje pouzdanje stavi u Boga, Bog ima bolji plan, naročito tamo gde znaje nauke završava, postaje nemoćno, Bog tu počinje i donosi isceljenje. Ipak moramo i ovo priznati i da pored sveg vrhovnog napredka medicine, bolnice su punije nego ikada i ogroman broj mladi umire od raznih bolesti. Koliko sam, samo u mojoj misionarskoj službi susreo ljudi koji su mi rekli: Nikola, bolestan sam, boli me! Kako ništa ne mogu da nađu? Na to sam mogao da im odgovorim, samo ovo što sam se uverio i primio: "Mi imamo Lekara nad lekarima, našeg Gospoda Isusa Hrista koji nikada negreši u dijagnozi bolesti".

Ne postoji te bolesti koje Isus nemože odkloniti i to bez hiruškog zahavata. Na svu žalost te moram potsetiti na lažne praktikante lečenja-kultovi, koje je postalo moda ovog vremena, što je najstrašnije, oni imaju sve veću simpatiju, takozvanih hrišćana. I nije ni čudo, ako neko neutralno teško može da poveruje u Božansko lečenje. To je na svu žalost opravdana sumnja. Ali, potsećam te, tu gde je „orginal“ tu je i falasifikat. Baš zato što postoji falsifikat, mi nikada nemožemo odbaciti „orginal“. I upravo baš postojanje falsifikata ukazuje i svedoči da postoji „orginal“ i na vrednost orginala. I kao što je Mojsijeva zmija progutala zmije čarobnjaka u Egiptu, tako i čudesa koja prate službu istinskog Božijeg deteta poraziće dela onog zlog.

Ako si pri čitanju ove propovedi osetio-la u tvom srcu da te Isus Hrist potstiče na isceljenje, onda će On to i učiniti. Javi se, da se zajedno radujemo tom Božijem čudu. Ako maš pitanja po ovoj temi, iz ljubavi prema Bogu i tebi, rado ćemo pokušati da ti damo biblijski uputstvo do odgovora.

Važno: "Pre svakog iscelenja, moraš priznati svoje grehe, i zatražiti oproštenje svih greha, u ime "Isusa Hrista". Tek tada nastupa definicija iscelenje". Amin.

Više o temi: "Važnost ispovedanje greha i kako to učiniti"? Ottvori >>>

                                                                                     Odgovara: Misionar, Nikola Mijatov-Meister
Poslednje ažuriranje četvrtak, 18 novembar 2010 14:59