• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Da li je Isus jedini put do Neba? PDF Štampa El. pošta
Napisao Dobra vest   


Odgovor:

"U suštini ja sam dobar čovek, tako da ću ići na nebo." "U redu, radim neke loše stvari, ali je više onih dobrih, tako da ću ići na nebo." "Bog me neće poslati u pakao samo zato što ne živim po Bibliji. Vremena su se promenila!" "Samo oni zaista loši ljudi što zlostavljaju decu, kao i ubice, će ići u pakao."

Ovo je uobičajeno rezonovanje među ljudima, ali istina je da su sve to laži. Satana, vladar ovog sveta, seje ove misli u našoj glavi. On i svi oni koji slede njegov put su neprijatelji Božiji. (1 Petrova 5:8). Satana se uvek pretvara da je dobar (2 Korinćanima 11:14), ali on ima vlast nad svim umovima koji ne pripadaju Bogu. "…kojima je bog ovoga sveta oslepio njihove neverničke misli, da ne vide prosvećenje od evanđelja o slavi Hristovoj, koji je slika Božija." (2 Korinćanima 4:4).

Laž je verovati da Boga nije briga za male grehe, i da je pakao rezervisan samo za "loše ljude." Svaki nas greh rastavlja od Boga, čak i “mala bela laž”. Svi su zgrešili, i niko nije dovoljno dobar da ode na nebo sam od sebe. (Rimljani 3:23). Odlazak na nebo se ne osniva na tome da li naše dobro preteže nad lošim; u tom slučaju svi ćemo da izgubimo. "Ako je pak po blagodati, onda nije po delima, jer inače blagodat ne bi više bila blagodat " (Rimljani 11:6). Ne možemo da uradimo ništa da zaslužimo naš ulazak na nebo (Tit 3:5).

"Uđite na uska vrata; jer su široka vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njima ulaze." (Matej 7:13). Iako svi žive život u grehu, i vera u Boga nije popularna, to nije opravdanje pred Bogom. "…u kojima ste nekada živeli po duhu ovog sveta, po vladaru vazdušnih sila, po duhu koji sada dejstvuje u sinovima nepokornosti" (Efesci 2:2).

Bog je stvorio savršen svet. Sve je bilo dobro. Onda je stvorio Adama i Evu, i dao im je slobodnu volju, tako da bi mogli da biraju da li da Ga slede i slušaju ili ne. Ali Adama i Evu, prve ljude koje je Bog stvorio, je Satana iskušao da ne poslušaju Boga, i oni su zgrešili. Ovo ih je sprečilo (i sve koji su došli posle njih, uključujući i nas) da budu u stanju da imaju blizak odnos sa Bogom. Bog je savršen i ne može da obitava u grehu. Kao grešnici, sami ne možemo da uspemo. Tako da je Bog stvorio način kako da budemo ponovo zajedno na nebu. "Jer Bog je tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog Sina dao, da svaki – ko veruje u Njega – ne propadne, nego da ima večni život. (Jovan 3:16). "Smrt je, naime plata za greh, a blagodatni dar Božiji je – večni život u Hristu Isusu, Gospodu našem." (Rimljani 6:23). Isus se rodio da bi nam pokazao put i umro je za naše grehe da mi ne bismo morali. Tri dana posle njegove smrti, ustao je iz groba (Rimljani 4:25), dokazujući svoju pobedu nad smrću. On je premostio provaliju između Boga i čoveka tako da bi mi mogli da imamo lični odnos sa Njim, samo ako verujemo.

"A ovo je večni život, da poznaju tebe, jedinoga pravoga Boga, i Isusa Hrista koga si poslao." (Jovan 17:3). Većina ljudi veruje u Boga, čak i Satana. Ali, da bi smo se spasili, moramo sa Bogom da uspostavimo lični odnos, okrenemo se od svojih greha i sledimo ga. Moramo da se pouzdamo u Isusa sa svim što imamo i što radimo. "Naime, pravednost Božija koja verom u Isusa Hrista dolazi za sve koji veruju. Jer nema razlike;" (Rimljani 3:22). Biblija nas uči da nema drugog puta ka spasenju osim kroz Isusa Hrista. U Jovanu 14:6 Isus kaže, "Ja sam put i istina i život; niko ne dolazi k Ocu – sem kroz mene."

Isus je jedini put ka spasenju i On je jedini koji može da plati cenu našeg greha (Rimljani 6:23). Ni jedna druga religija ne uči koliko je greh ozbiljan i šta su njegove posledice. Ni jedna druga religija ne nudi tu beskrajno veliku platu za greh, onu koju jedino Isus Hrist može da obezbedi. Ni jedan drugi “osnivač religije” nije bio Bog koji je postao čovak (Jovan 1:1,14) – jedini način na koji je beskrajno veliki dug mogao biti plaćen. Isus je trebalo da bude Bog da bi mogao da plati naš dug. Isus je trebalo da bude čovek da bi mogao da umre. Spasenje nam je dostupno jedino kroz veru u Isusa Hrista! “Nema spasenja ni u jednom drugom, niti ima drugog imena pod nebom, danog ljudima, u kom treba da nađemo spasenje” (Dela 4:12).

Da li si poverovao u Isusa Hrista zbog onog što si ovde pročitao?

Ako jesi, molim te da nam tu “Dobru Vest”, javiš, da se zajedno radujemo u Gospodu.

Ako imaš još pitanja, o “Načelima hrišćanske vere”, iz ljubavi prema Bogu, i tebi rado ćemo ti pokušati biblijski odgovoriti.

 

Ako želiš da stupiš u kontak sa onima koji misli kao ti, javi se: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli   poslaćemo ti adrese osobe koja je najbliža u tvom okruženju, koja će ti pomoći u daljnjem razumevanju Biblije.

 

Božiji blagoslov neka uđe u tvoj novi život!

Ako imate pitanja po ovoj temi, iz ljubavi prema Bogu i vama rado ću vam pokušati biblijski odgovoriti, slobodno se javite.

                                                                          Odgovara - misionar : Nikola Mijatov-Meister

                                                                                                Mir Božiji neka obvlada u vama! 

                                                                                   Odgovara-Misionar: Nikolla Mijatov-Meister