• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Krštenje vodom PDF Štampa El. pošta
Napisao Dobra Vest   

Seminar sa Nikolom Mijatov-Meister 

 

  1.  SPASENJE JE DOSTUPNO SVIMA  Jovan 3:16

Uvod: Ovo treba ti da znaš!

Čovek je svojomm ličnom neposlušnošću otkrivenoj volji Božijoj postao grešno stvorenje i začetnik grešnih potomaka, ogrehovljenih i onih koji čine greh. Zbog toga su ljudi odvojeni od Boga i nalaze se pod vlašću pravednog Božijeg Suda. Čovek u sebi nema nikakve sposobnosti za obnovu i spasenje mimo Božije milosti. Ipak svaki čovek je vredan i dostojan hrišćanskog poštovanja i ljubavi, zato što je Božije stvorenje i zato što je Isusu Hrist umro za njega. Na temelju Biblije verujemo, da spasenje uključuje otkupljenje celog čoveka: "duh, dušu i telo."

Ilustracija pokazuje: čovek je svojim grehom rastavljen od Boga. Isus je došao da bude na krstu   razapet za naše grehe. Taj krst je u duhovnom most tj. Isus. Čovek treba bezuslovno da prizna Isusovu žrtvu, pokaje se i primi krst-Isusa. 

1. Spasenje je dostupno svima koji verom prime ISUSA HRISTA za Gospoda i Spasitelja. On je svojom smrću, prolivenom krvlju i slavnim vaskrsom postigao večno iskupljenje za sve koji ga veruju. Spasenje primate verom uz podsredstvo Svetoga Duha. Isus Hrist ni jednog čoveka ne ostavlja u neznaju Spasonosne Istine. On ne gleda na vreme neznanja, nego poziva sve ljude. On pozva i Tebe, da dođeš k Njemu i da spasi sve koji mu priđu. On ne gleda ko je ko, Bog ne gleda čoveka, kao što to čovek gleda u oči čovečije, Bog gleda u srce čovečije. Za Njega nema bezvrednih osoba, niti mu je milo da iko strada.

Opravdanje verom    Grešnik koji veruje i podređuje sebe Isusu Hristu, Bog u opravdanju uračunava pravednost Isusovu a ne našu i proglašava grešnika pravednim u Hristu, tako da u isto vreme i Bog ostaje pravedan i opravdava onoga koji veruje u Isusa Hrista.

Rođenje od Boga:  rođenje od Boga je dar Božijje blagodati. Tim činom vernici postaju nova stvorenja u Isusu Hristu. To je promena srca delovanjem Svetoga Duha na temelju presvedočenja za greh. Rođenje od Boga sadrži pokajanje grešnika prema Bogu i veru u Iusa Hrista. Pokajanje je istinsko okretanje od greha prema Bogu. Čovek počinje da mrzi na greh i ne žlei da ima zajedništvo s grehom. Vera je potpuna predanost i prihvatanje Isusa Hrista za svog Gospoda i Spasitelja. Jovan, 31:1-16; 22:29; 3:9; 4:7; 51:4  .

UsvojenjeRadi Isusa Hrista, svog Jedinorođenog Sina, Bogu bi po volji da sva opravdana lica učini učesnicima u blagodati usvojenja, čime su oni prineti deci Božijoj i uživaju njihove slobode i povlastice. Svrha toga: „Božije ime je prizvano na njih, te primaju Svetog Duha, Božije ime je prizvano na njih, te primaju Duh usvojenja i osposobljeni su da slobodno priđu prestolu blagodati i zovu Ava, Oče!                     

Posvećenje:  Posvećenjem dozvoljavamo da Isus Hrist živi u nama vaskrsli život Svetim Duhom i Rečju. Posvećenje i rast u blagodati je proces koji traje tokom celog života vernika sa svrhom da se u njemu ostvari obličje Isusa Hrista.Jov. 17:17 Dela Ap. 20:32; Rim 6:5, 6:14; 2. Kor. 7:1; Gal. 5:24; Ef. 3:16-19; Kol. 1:11; 1. Sol. 5:21-23; Jev. 12:14; 1. Pet. 2:11; Ef. 4:15-16.

Proslavljenje:  Proslavljenje je konačan doživljaj blagodati spasenja. Proslavljenjem verni ljudi ulaze u posed večnog nebeskog carstvaBožije Carstvo koje im je bilo pripravljeno još pre postanja sveta. Mt. 25:34; Rim 25-39; 1. Moj. 3:15; 2. Moj. 3:14-17; Luka. 6:69; Dela 2:21; 4:12; 15:11; 16:30-31; 17:30-31; 20:32.

Na temelju Biblije jedna CRKVANa temelju Biblije ili Svetog Pisma nepobitno je utvrđeno da postoji samo jedna istinita CRKVA: “TAJNOVITO TELO I NEVESTA ISUSA HRISTA” Duhovno Zdanje što ga je On počeo zidati na dan Pedesetnice  i završiće ga o svom ponovnom dolasku. Toj Crkvi pripadaju svi vernici rođeni od Boga, bez obzira na njihovu naciju, boju, rasu i stalež.

2. BIBLIJSKO KRŠTENJE VODOM   (Matej 28:19-20; Marko 16:15-16; Dela  2:38; 22:16).

Više od 106 primera u Bibliji se odnose na značaj vodenog krštenja, i prema tim navodima reči, mi smo sigurni da je krštenje potreba i naredba koju je izrekao sam Isus Hrist za spasenje čovečije duše. Mat. 28:19-20; Marko 16:15-16; Dela  2:38; 22:16). Biblija je jedino pisano Božije uputstvo i odkrivenje dato ljudima. Zato autoritet Biblije ne zavisi od čovekovog mišljenja i svedočenja, ili svedočenja bilo koje crkve, nego jedino od Boga, baš kao i ova naredba-uredba.

Mnogi su uvereni, da kroz svoju religioznu svest o pripadnošću hrišćanstvu se završava Božiji zakon o pokajanju i krštenju i novom rođenju. Neki čak opravdavaju sebe da nisu grešni. Neki da su svojim dobrim delima i humanošću ostvarili uslov, da ih Bog prihvati i oslobodi  kazne koja je određena za Greh. Ali Božiji Sud je bezuslovan i nekorumpiran, na kojem će sam pravedni BOG biti SUDIJA živima i mrtvima! Tako kaže Biblija. Još kaže: "da krštenje u vodi znači javno ispovedanje lično obraćenje Gospodu." Isus je primera radi nama danas, došao iz Galileje, na reku Jordan kod Jovana Krstitelja, da Ga ovaj krsti. Prema tome; svaki pravi pokajan hrišćanin pristaje da bude biblijski kršten u vodi, uranjanjem pod vodu. To je znak poslušnosti Isusovoj naredbi - Bogu. (Matej 28:19-20; Dela 2:38; 22:16). I na tom biblijskom temelju  verujemo, da je čovek vrhunac Božijeg stvaralaštva i da je isto Bog čovekov Vrhovni Sud i SUDIJA. Bog je stvorio čoveka po svom obličiju dajui mu duhovne i moralne i razumske sadržaje. Čovekovo blaženstvo i zajednica s Bogom, kao čovekova vladavina nad svim što je stvoreno, zavisilo je od predane poslušnosti Božijoj volji.

Svrha Biblije je da objavi spasenje ljudskom rodu. Sadržaj Biblije je ISTINA. I ta Istina nemože nikoga dovesti do zablude ako je prihati, a ona dolazi proučavanjem Biblije, a Istinu pečati Sveti Duh u našim srcima! Posle toga izvršenja nas niko nemže obmanuti ili zavesti.

Biblija kaže, da se krštenje ima izvršiti iz pokajanja za lične grehe, i lične vere da Isus Hrist jeste Spasitelj. Svaki koji kaže drugačije ne govori kako to Božija Reč kaže. Taki će lično morati odgovarati na Sudu Božijem.

Biblija tvrdi, na više od 100 tinu mesta, da samo pokajani za svoje lične grehe, mogu biti kršteni. Niko ne može zastupati krštenika ili krštenicu, takođe krštenje male dece beba Isus Hrist kaže: “Da male bebe su kao Anđeli Božiji i da su bezgrešne”, one se i ne mogu kajati za svoje prestupe. A tu naredbu Isusa Hrista, da se svako treba pokajati, a zatim krstiti, nemože niko korigovati. Isus je sam pokazao svetu, On je ISUS HRIST-SPASITELJ I BOG, pa se baš iz tog primera i sam krstio kada je odrastao, što znači svojom ličnom voljom i uverenjem, a ne voljom svojih rođaka, ili nekog bližnjeg. Tu je Isus pokazao nama jedan najvažniji lični sveti akt odluke, kako i kada se treba biblijski krstiti u vodi.

Tako i svi Isusovi apostoli, su bili kršteni kada su odrasli, ličnom odlukom, ta naredba Isusa Hrista se nikada nije ukinula! I važi dogod Isus Hrist ponevo nedođe. Da li smo mi veći od primiera Gospoda Isusa Hrista i njegovih apostola? Želimo li mi urediti Božiju reči po svojoj volji? Ili će mo je izvršiti po Božijoj volji? Jako je žalosno, da našem svetu to nije dovoljno objavljeno, i ako svi koji su studirali teologiju i bogosloviju imaju tu obavezu.

Naše uverenje je na temalju Biblije:  Ono nije ništa novo, mi sledimo standarde koje je uveo sam ISUS HRIST za vreme svog života na zemlji; kroz Sebe i svoje apostole, kojima je zapovedio, da posle Njegovog vaznesenja, samo čisto Evađelje donose narodima, i da se ništa nesme zamenuti, niti uzeti, a niti nadodati. Isusovo Evanđelje mora imati smisao i standarde koji je On dao i izvršio, i Njemu nisu potrebne korekture, jer je Isus Hrist savršen! Njegava dela su savršena. Ovo je ta Dobra Vest za tebe! Radosna vest! Istinita Vest za tvoju večnost.

Apostoli Isusa Hrista su to sa velikom pažnjom izvršavali, to je bilo moguće, jer su bili jedinstveni u veri, koju im je ostavio Isus Hrist kroz Svetog Duha. Zbog svoje čvrste vere i odlučnosti da ne odstupe od Isusove zapovesti, poznato je da su bili progonjeni i na najsuroviji način mučeni i ubijani, "Baš zato što nisu hteli da unesu promene u Evanđelje Isusa Hrista“. Zbog toga u istoriji iskrenih sledbenika Isusa Hrista u različitim razdobljima postradalo je mnoštvo čvrstih vernika, i heroja vere u Hrista.

Za Roditelje:  Sveštenstvo "Evanđoske Misije Dobra Vest" je potpuno zavisno od Svetog Duha u objavi i propovedanju i učenju čistog Evađelja, Evanđelja koje su propovedali apostoli Isusa Hrista. Ovo duhovno starešinsto obavezalo se, da ni danas, ni sutra, ni do veka ne otstupi od potpune Istine, a koja je Isus Hrist. On je Istina, Put i Život. Amin.

Krštenje je Novozavetna uredba:  Na temelju Biblije mi učimo da je krštenje novozavetna uredba koju je uspostavio, naredio, ili odredio lično Gospod Isus Hrist. Za krštenika ona predstavlja znak njegovog jedinstva sa Isusom Hristom u smrt, i vaskrsnuće samog Isusa Hrista Spasitelja. Krštenje takođe predstavlja predanost krštene osobe Bogu podsretstvom Isusa Hrista i Novi Život u Isusu Hristu.

Krštene mogu biti,  samo one osobe koje su „nanovo rodjene“ pokajane podsredstvom Svetog Duha. Krštenje nije garancija ili uslov za spasenje, niti je njegov uzrok, već održava novi život u Isusu Hristu. Bilbijsko krštenje se obavlja uranjanjem pod vodu na osnovu njegovog uverenja i svedočenja. Krstitelj pri tome izjavljuje: „Na osnovu svedočenja tvoje vere krštavam te u ime: Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.  Mat. 28:19-20; Mk. 16:15; 3:11,14-16; Mk.14:16; 1:9-11; Luka.3:21,22 ; Dela 2:37,38; 8:36-39; 9:18; 10:47, 48; Rim. 6:1-4; Jovan.3:23.

Isus Hrist je zapovedio:  svojim učenicima da idu, uče i krštavaju. Učenici su razumelii izvršili tu zapovest. Mt. 28.19-20; Mk. 16-15. Vodeno krštenje je spomenuto u Delima apostolskim kao i u pismu apostola Petra i Pavla. Mi verujemo da je vodeno krštenje takođe važno danas i da treba da bude naučavano i propovedano na isti način kao i u prvoj Crkvi, u Delima apostolskim. Biblija kaže: Nesme biti nerazmevanja ili prepirke u vezi značaja, svrhe i metode krštenja vodom. Biblija nas uči, da se Reč Božija prihvati Kao jedini temelj a ne kao tradicionalizam - običaj, ceremonija, ili religiozni obred.

Pre nego što krštenik - krštenica izrazi želju za krštenjem za oproštenje svojih greha, sledi bibijska nauka o krštenju. Pre nego što započne mo biblijsko pripremanje i proučavanje o vodenom krštenju naglašavamo kršteniku - krštenici, da ih mi ne prekrštavamo, već da ih upućujemo na istinitost Božije volje koja je jasno data u Bibliji.

Dragi naši prijatelji: Nadamo se da ste prepoznali razlog, zašto treba da se po biblijskoj istini ophodimo. Ako imate pitanja po obrazloženoj temi Biblijsko Krštenje Vodom biće nam drago da to saznamo i da vam odgovorimo na vaše eventualno pitanje, i da se za vas molimo. Iz ljubavi prema Bogu i vama rado ćemo to učiniti, čim nas obavestite. 

Javite, objasnite nam šta želite u pismenoj formi, mi će mo vam dati biblijski odgovor, ili savet na vaše postavljeno pitanje. Dragi prijatelji, ovde se radi o vama! O vašoj večnosti

Dragi prijatelji Isusa Hrista: Ako nemate celu Bibliju, ili Novi Zavet-kod nas možete nabaviti!

Vaš biblijski učitelj će vam pomoći da pronađete biblijske stihove koji su u ovom tečaju za krštenje od najvažnijeg značaja. Budite slobodni, upitaj te sve što vam nije jasno, vrlo je važno da između vas i vašeg učitelja Biblije prevlada poverenje i sigurnost. Vaš učitelj Biblije će vodstvom Svetoga Duha vas uvesti u prepoznavanje Istine. Želimo Vam Božiji blagoslov i da uživate, dok budete otkrivali Božije tajne.

Sledećih nekoliko pitanja će vam pomoći da bolje razumete šta Biblija uči o krštenju. Molimo vas da pažljivo pročitate svako pitanje sa priloženim stihovima. Proučite svaki stih pažljivo, ako vam nije jasno, slobodno se tu zaustavite i pitajte vašeg učitelja to što nerazumete, prokomentarišite pa onda odgovorite vašim rečima. Možete upotrebiti reči iz biblijskih stihova. Možete upotrebiti i druge stihove. Važno je da vaš odgovor bude srcem kratak i jasan.             

               BIBLIJSKA TRENIG PITANJA ZA KRŠTENJE VODOM

1.     Prema Reči Božijoj šta bi osoba trebala da uradi pre svog krštenja?                             

     Vidi u Bibliji: Marko 16:15-16; Dela 2:38, 41;  8:36-37; 18:8. 

2.      Šta Bog obećava onime koji se krsti?  Dela 2:38; 5:32; 19:5-6. 

3.      Prema Božijoj Reči šta bi krštenik-krštenica trebao-la da radi posle svog krštenja?  Dela Ap. 2:42; Rimljanima 6:4; 1. .Petrova 1:16

4.      Šta je vodeno krštenje? 1.Petrova 3:21

5.      Šta vodeno krštenje čini za tebe lično?  1.Pet. 3:21; Gal. 3:27-29, Kol. 2:11-15

6.      U šta smo mi kršteni? Šta simboliše krštenje?  Rimljanima 6:3; Galaćanima 3:27.

7.      Da li je osoba spašena pre krštenja?   Marko 16:16; 1. Petrova 3:21.

8.      Biblijsko krštenje se izvršava uranjanjem pod vodu ili?  Jovan 3:23; Rim. 6:4-5; Dela Ap. 8:38

9.      U čije ime se krštenik-krštenica  treba krstiti?   Matej 28: 19

10.  Prema Bibliji, ili Svetom Pismu da li se bebe trebaju krstiti, ako je odgovor NE zašto?

Napomena:    

Nakon tačnog odgovora srcem na sva pitanja, kandidati su spremani za duhovni čin  krštenje vodom. To još utvrđuje sveštenstvo kroz jedan informativni razgovor sa krštenikom - krštenicom. Tada se daje na znanje zajedništvu, utvrđuje datum i mesto krštenja, i ime sveštenika koi krštava.

Odgovara-Misionar: Nikola Mijatov-Meister