Ispovedanje greha, i dušebrižništvo Štampa
Napisao Dobra vest   
subota, 09 avgust 2008 16:46

BIBLIJSKO TERAPEUTSKO DUŠEBRIŽNIŠTVO

TEME O KOJIMA MOŽEMO RAZGOVARATI:

  
Dušebrižništvo u bračnoj zajednici: povrede, krize, kako dalje?
Dušebrižništvo u žalosti: bolest, bespomoć- ohrabrenje, podizanje.
Dušebrižništvo zatvorenika: krivica i osećaj   krivice.
Dušebrižništvo u suicidnoj sklonosti - pokušaj samoubistva, depresija, nezadovoljstvo, panika.
 
 

Šta je to dušebrižništvo?

Dušebrižništvo je specijalna forma objavljivanja Božije Reči, kroz formu jednog razgovora sa osobom koja ima za tim potrebu. Trebalo bi kroz taj razgovor doći do preloma sa starim životom, koji je tekao bez Isusa Hrista, i kroz dijalog sa dotičnom osobom objaviti Dobru Vest Evanđelja - Isusove rane, koje isceljuju čovečiju dušu. Znači, ovde se ne radi ni o kakvoj brizi o ljudima, već se ovde radi o jednoj "duši", duševnoj brizi, dušebrižništvu, u ime Isusa Hrista. Znači, o dušebrižništvu kroz volju Božiju.

Cilj dušebrižništva:

Kroz Božiju prisutnost i pomoć poboljšati život čoveka, njegov unutrašnji život dovesti u red, skučenost i utučenost umanjiti i doseći do njegove dragovoljne obdarene sposobnosti. Glavni akcent ovog dušebrižništva ne leži u psihološkom poreklu, već u "Biblijskom terapeutskom dušebrižništvu", koji kroz svoj postupak dovodi čoveka Isusu Hristu.

Zato nemoj oklevati, skini jaram s vrata!

 

altNeki ljudi se boje i kao da ne veruju da im gresi mogu biti oprošteni i ta bojazan ponekad poprima oblik bolesti. Osećaj straha se temelji na nedostatku vere, nade i ljubavi prema milosrdnom Gospodu, ili pak na čestom ponavljanju greha. Trudi se da ne grešiš i onda će se, uz Božju pomoć, smanjiti i briga za to da ti Gospod neće oprostiti. Ne usuđuj se da pomisliš da su tvoji gresi toliko veliki da nema smisla kajati se. Ko prima naše pokajanje? Ko isceljuje naše grehovne rane? Svemogući Bog. Zapamti: Svemogući. Svemogući Lekar! I kao takav, On čini mogućim oproštaj i najtežih mogućih greha.

Ima takozvanih neispoveđenih greha sa kojima mnogi žive mnogo godina, a možda i čitavog svog života. Sve vreme oni imaju želju da ih otkriju duhovniku, ili bratu po Hristu, ali ih je previše sramota da o njima govore i tako prolazi godina za godinom. Međutim, oni stalno muče dušu i pripremaju joj večnu osudu. O, kako se treba plašiti nepokajanih i neispoveđenih greha! Naš život je, kako kaže Apostol, isto što i para Jakovljeva 4:14, danas smo živi, a sutra nam se sprema kraj. Gde ćemo tamo sakriti svoje grehe?
Treba se stideti greha, a ne pokajanja. Pokajanje je pobeda nad samim sobom, pobednički trofej zbog kojeg je onaj koji se pokajao dostojan svakog poštovanja i časti.

Bog vidi sve skrivene tajne, i problem tela i duše,
(a i ljudi prepoznaju na tebi ne mir)

Stvarno postojanje duše je čoveku nemoguće potvrditi,niti se može lokalizovati na bilo kojem delu tela. Duša nije organ, već je jedna Božîja dimenzija. Telo i duša su spojeni jedno s drugim. Čovek bi mogao reći da je duša unutrašnja strana tela, ili da je telo spoljna strana duše, ali čovek se ne može preobraziti na unutrašnji i spoljni oblik. Još je mnogo više nemoguće razdvojiti dušu i telo, jer su duša i telo još složenije i dublje spojene jedno s drugim.

altPrimer: 
Duša se ocrtava, ili forma duše se oblikuje, u licu i rukama, hodu i rukopisu čoveka. Kroz našu kompletnu pojavu, svaki gest, kroz boju našeg glasa, mi izdajemo svoju dušu. Pogrešno je formulisati da čovek poseduje dušu, nego on i jeste jedna duša, koja u ovozemaljskom svetu prouzrokuje mogućnost telesnog ponašanja.

Koliko su spojeni duša i telo:

  1. Moja duša strahuje - rezultat toga: Na telu se pojavljuje hladan znoj, sve do površine dlanova.
  2. Kada se duša grozi - rezultat toga: Telo se naježi.
  3. Kada se duša raduje - rezultat toga: Puls postaje brži i povišuje se krvni pritisak.

Više duševnih patnji mogu dovesti do paralize dela tela, čira na želucu, disajnih smetnji, do zatvaranja stolice, srčanih napada, poteškoća cirkulacije krvi, neurološko oboljenje jetre, žuči, bešike, psihosomatskih tegoba, oboljenje kompletnog nervnog sistema. Ovo nam sve potvrđuje da je čovečija duša ona koja prva biva pogođena, ranjena i da ona strada. Stanje naše duše se ocrtava na licu i očima, i celome telu. Koliko mi želimo da prikrijemo stanje svoje duše, ne uspevamo, jer duša treba ispovedanje i oproštenje (mir) od Gospoda Boga.

Važno: Draga dušo, sav greh u tebi - pa i onaj koji ti se čini najmanjim, neće ući u nebo; greh mora biti ispoveđen. Vidi u Bibliji, odnosno u Svetom Pismu. 1. Mojsijeva 16.13; 4. Mojsijeva 32:23. Kaže Bog: "Ali ako neko tako  ne uradi sagrešiće protiv Boga, i znaj da će ga stići kazna za počinjeni lični greh".

Dragi čitatelji: ovde Bog misli, čak i ako smo svome bratu rekli "budalo", a nismo se za tu reč pokajali pred Bogom, i izvinuli pred bratom - stiže nas strašna kazna Božija.

Zato se mnogi pitaju: "Pa zašto Bog dopušta bolest i zlo na nas? Zašto je život već ovde na zemlji mnogima postao miris pakla?" Biblija nam kaže: " Ne varajte se! Bog se ne da ismejavati". Da draga dušo; uzmi ovo za ozbiljno: što je za nas sitnica od greha, Bogu je trn u oku. Dokle će nas trpeti? Božija Reč kaže: "Lakše je kamili proći kroz iglene uši nego li grešniku u carstvo Božije." Ljubav je Božija velika za one koji traže njegovo oproštenje. Sveti Duh nam pomaže da prepoznamo greh onako kako ga Bog vidi. Bog mrzi greh, jer ga je rastavio sa njegovim najmilijim bićem. Svako istinsko Božije dete ima svoj udeo u toj mržnji greha. Jedino čovek udaljen od Boga je tolerantan prema grehu, živeći pod plaštom svoje tobožnje religioznosti; liči na okrečen grob u kome nema života. Svaki greh je otvorena pobuna protiv Boga. To je izazov protiv vrhovne vlasti Trojedinog Boga: Boga Oca, Boga Sina, i Boga Svetog Duha. Sveti Trojedini Bog se raduje ako mu se budeš obratila-o za pomoć u ime: Isusa Hrista. Amin.

ULOGA KRSTA I ČOVEKOVA  ODGOVORNOST

Pitam te: "Moaltžemo li gledati na greh isto kao Onaj, koji je grehe prikovao na krst?

Da nije Krsta, Isusa Hrista razapetog i poniženog i Njegovog vaskrsenja, gresi sveta ne bi mogli biti uklonjeni. Čovek se nikada ne bi mogao približiti Bogu, njegove molitve ne bi bile uslišene, konačno bi to prouzrokovalo večitu smrt u Ognjenom jezeru.

Ali Bog je ljubav. Sveto Pismo kaže za one koji žele oproštenje greha: "On nas kroz Isusa i njegovo delo na krstu, sebi izabra pre stvaranja sveta, da budemo sveti i bez mane pred Njim. Efescima 1:4-6. U ljubavi nas predodredi sebi, za sinove i kćeri po Isusu Hristu, u odluci svoje volje, na hvalu i slavu svoje milosti. Da se čovek kroz Isusa vrati Bogu; da Ga čovek slavi i hvali, i Njegovu milost.

Draga Dušo, čovek nije na zemlji pukim slučajem, hirom prirode ili rezultat biološke nužnosti. Postoji određena, od Boga data svrha svakog čoveka, koja treba da ispunjava egzistenciju čoveka, pa i kod tebe lično. Da li si lično prepoznala svrhu tvog života ili još uvek tumaraš u mraku? Da li želiš da svoje noge izvučeš iz gliba odvratnog smetlišta greha kao što su:

Telesne želje: Blud, nečistoća, raspuštenost, svađa, ljutnje, sebičnost, razdori, nastranost,  zavisnost, pijanke, žderanje,  prividna pobožnost?

Želje očiju: Ponos, srebroljublje, sklonost ka telesnim užicima i tome slično, pakost, sebičnost, kleveta, ogovaranje, i krađe?

Gresi propusta: Nedostatak molitve, neodlaženje na Bogosluženje, neangažovanost u učenju Evanđelja, nesvedočenje o Isusu Hristu-Kristu?

Ovo je samo delimična lista najčešćih grehova čovečije duše, jer je u suštini greh jedno stanje srca. Greh je toliko rasprostranjen da je nemoguće napraviti konačnu listu greha.

Sad, nemoj se ustručavati ispovediti greh koji god da je, i kakv god da je, jer znam o čemu govorim, jer i sam sam bio rob nekih od navedenih greha. Isus me je oslobodio! Slava Mu! Danas iako padnem, znam adresu Isusa Hrista, i odmah mu se obraćam za počinjeni greh. On me odma oslobađa i opere sa njegovom svetom i časnom krvi, i ponovo je moja duša belja nego sneg. Da, tako možeš učiniti i ti i doživeti Boga.

Iz tog razloga te savetujem: "Skini“ jaram s vrata! Predaj ga Isusu Hristu". On je kadar tvoj život promenuti u MIR i blagostanje. On će u potpunosti isceliti tvoju dušu, duh i telo; rešiće sve tvoje nagomilane brige i probleme. I videćeš - postaće sve novo u tvom duševnom stanju.

 

Ohrabrenje: Kaži sotoni Stop!!! u ime Gospoda Isusa Hrista.

Možda je to: Prostitucija, Preljuba, Pornografija, Vračbine, Kocka, Droga, Preterano konzumiranje alkohola, Agresivnost, Laž i Kleveta, Krađa i td.

Ako vam je u ovom biblijskom izlaganju Sveti Duh nalažio na srce da stupite sa nama u razgovor u vezi vašeg problema, ili prozvao tvoju savest po imenu pomenutog greha, učini-te to bez odlaganja, usmeno ili pismeno.

Ovde možete opisati vašu aktuelnu situaciju, komentar ili slično: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli  Diskrecija zagaratovana.

Čim stigne vaš e-mail, mi cemo se za vaše potrebe moliti Bogu, a zatim vas biblijski ohrabriti i informisati.

Odgovara: pasor,  Nikola Mijatov-Meister

ISPOVEDANJE GREHA

"Ispovedanje loših dela je početak dobrih dela." -rekao je veliki crkveni učitelj Avgustin iz Hipa.

Stvarno alttako i počinje osnovno obraćanje, kada čovek staje na Božiju stranu, a nasuprot samom sebi. Božija želja je opraštanje i davanje. Zato je Gospod Bog uveo čitav proces otkupljenja, koji je imao kulminaciju na golgotskom krstu i potvrđen je vaskrsenjem. Gospod Bog je ljubav. Bog stvarno čeka grešnika, da bi mu mogao dati svoj skupo plaćen oproštaj. Priznanje i oproštenje greha je predivan momenat u životu verujućeg čoveka. Kada bi to bilo samo neko naše umišljanje, onda je reč samo o psihološkoj terapiji. Reč je o stvarnom oproštenju, izborenom na krstu i potvrđenom Hristovom nevino prolivenom krvlju.

Neki psihijatri tvrde da bi mogli da izleče 50 do 80% pacijenata kada bi ovi mogli da ispovede svoje grehe i prime oproštenje. Ispovedanje greha je sastavni deo života jednog hrišćana. I kao nanovorođeni ljudi grešimo, i zato nam je potrebno uvek iznova ispovedanje svojih greha i slušanje uverenja o oproštenju. U Božjoj Reči čitamo da svoje spasenje treba da živimo sa strahom i drhtanjem Filipljanima 2,12. Ovde se pre svega misli na ispovedanje greha. Džon Vesli u svojoj propovedi "Pokajanje verujućih" govori o potrebi hrišćana da dublje uđu u opraštajuću Božiju milost. Pred sobom imamo i cilj: "... u čoveka savršenog, u meru rasta visine Hristove." Efescima 4:3U sadašnje vreme se u mnogim hrišćanskim crkvama ponovo mnogo ozbiljnije shvata Božija Reč, koja nas savetuje: "Ispovedajte, dakle, jedan drugom grehe, i molite se Bogu jedan za drugog, da ozdravljate..." Jakov 5:16. Ova Reč nije u suprotnosti sa Rečju u (Jakov 5:16)u kojoj piše da je Isus Hristos jedini posrednik između Boga i čoveka. Ispovedanje greha je sastavni deo zajednice verujućih.

 

To je jedan od načina na koji shvatamo da je i Crkva, takođe, zajednica grešnika. U crkvenoj zajednici, gde se ne ispovedaju gresi, postoji velika opasnost da deluje kao zajednica dvoličnih ljudi, kao crkvena zajednica takvih koji o sebi misle da su dovoljno dobri i čisti. Takva zajednica deluje pogubno na veru i na istinu. Čovek koji dođe u takvu Crkvu, gde se ne ispovedaju gresi, može pomisliti da je jedino on grešnik i da zajednici takvih savršenih i bezgrešnih ljudi, on jednostavno nije potreban. Međutim, takav čovek uočava dvoličnost nekih članova te zajednice. Suprotno tome, tamo gde se gresi ispovedaju, znamo da je reč o zajednici grešnika kojima je Hrist potreban. U takvoj zajednici čovek pre dobije hrabrost da ispoveda svoje grehe, a u međusobnom ispovedanju se oslobađa Božija moć isceljenja. (Jakov:( 5:16). Znači po ovom biblijskom izlaganju, nisu jedino sveštenici kvalificirani da ispovedaju, a kamoli da nekog razdrešuju grehe. Kakva je to samo privilegija i odgovornost!

Važno je kazati: (Jakov 5:16; 1.Timotej 2.5. Biblija ne podržava verska učenja, da je sveštenik, ili pastor jedini kvalificiran, ili opunomoćn autoritet da ispoveda čoveka, i da čoveku može oprostiti grehe. Biblija kaže: oproštenje dolazi  "jedino" kroz samilost i autoritet Gospoda Isusa Hrista, koji je naš Velikosveštenik nad svim sveštenstvom, i koji direktno posreduje izmedu ljudi i Boga.(  Ef. 4:3). Brat  u Hristu  (kojem sam se poverio) je tu, samo kao svedok moje ispovesti, zajedno sa Hristom, da bi čuo moje ispovedanje i da bi mi grehe u Njegovom imenu oprostio. Onaj kome se ispovedaju gresi treba da drži tajnu ispovedanja isto kao što je drži Bog. Kada se ispovedam svom bratu u Hristu, ustvari se ispovedam Bogu. Ali praštanje mi poklanja direktno Bog.

Reformacija je na videlo iznela činjenicu da čoveku nije potreban nikakav ljudski posrednik - već da kroz Isusa Hrista može doći direktno Bogu. To je bio pravi osvežavajući vetar, koji je narušio ropstvo manipulacije srednjovekovnog crkvenog sistema ispovesti. Ipak, treba upamtiti da je i sam Luter bio uveren o značaju međusobnog bratskog ispovedanja. U svom velikom katehizmu govori da ako jedan čovek poziva drugog čoveka na ispovedanje, to je kao da ga poziva: "Budi hrišćanin!" Odbijanje obavezne "ispovesti na uvo" pastoru nikada nije značilo odbijanje ispovedanja greha.

Mnogim vernicima je poznat jedan veliki problem.

Recimo, određeni greh bude ispovedan Gospodu, ali se dešava da se greh vraća, a sa njime i nesigurnost da li je stvarno bio oprošten. Ponekad dolazi pomisao da je greh ispovedan samo sebi samom, ali ne i Bogu. Ranjena savest, a i razne druge rane, nakon toga nisu isceljene. Upravo tada je od velike pomoći priznavanje krivice pred svedokom, koji objavljuje Božiji oproštaj. Biblija govori da su svi verujući sveštenici 1. Petrova 2:9 - carsko sveštenstvo. Sveštenstvo verujućih treba i u ovom aspektu da bude realnost. Sveštenik u Starom Zakonu je trebalo da daje oproštaj na osnovu prinesene žrtve. Isus je postao Velikosveštenik i najveća i konačna žrtva. Verujućim ljudima je podario svoje sveštenstvo i službu, da čine njegovu žrtvu stvarnom u životima drugih ljudi, objavljujući oproštenje greha.

Bonhofer je napisao: "Čovek, koji ispoveda svoje grehe u prisustvu brata, zna da više nije samo sam sa sobom, nego doživljava Božije prisustvo posredstvom realnosti drugog čoveka... u prisustvu brata mora biti greh iznet na svetlost dana." 1. Jovanova 1:9.J edan propovednik navodi primer iz svog života. Kada je bio pastor u svojoj prvoj crkvi nije doživeo milost ispovedanja. Tokom službe je doživljavao da u njemu postoje određene blokade, koje su uzrokovane grehom. Počeo je sa posebnim tihim časom u svom životu. Prvog dana je razmišljao o svom detinjstvu, drugog dana o svom odrastanju, a trećeg dana o vremenu kada je već postao odrastao čovek. Sve grehe kojih se setio pisao je u svesku. Onda je otišao kod brata, koji je bio spreman da mu bude ispovednik. Izvadio je svesku i pročitao ih sve redom.

Onda je hteo da zatvori svesku i odloži je. Njegov ispovednik mu je zatražio tu svesku, pocepao je na sitne komadiće i bacio u kantu za smeće. I upravo to je postalo živo svedočanstvo o uništenju greha. Nakon toga su se zajedno molili i brat mu je u Isusovom imenu objavio oproštenje greha. U tom trenutku je shvatio da su gresi toliko daleko, koliko je daleko istok od zapada. Tokom molitve je osetio i sigurnost oproštenja i počele su da se isceljuju sve njegove rane i boli na duši.Nije potrebno spomenuti sve. Takođe, čovek nije sposoban sve odjednom da ispovedi. Treba ispovediti to što Gospod Bog spomene. Ne treba iz sebe "cediti" grehe zbog kojih čovek nije bio okrivljen i koje bi ispovedao samo zbog ljudi. Prilikom ispovedanja greha jako su važne tri stvari: ispitivanje savesti, osećanje težine i bola, i čežnja da se izbegne greh.

Ispitivanje savesti - pokušajmo da uvidimo sve prepreke koje nas sprečavaju da dođemo bliže Bogu i da Ga više ljubimo. U uopštenom ispovedanju je jednostavno "pročešljati" pojedine grehe. Ustvari, treba ispovediti grehe srca: ponos, lakomstvo, ljutnju... a takođe i grehe tela: nezasitost, požuda, lenjost... Luter je prilikom svog ispovedanja prolazio kroz svih deset Božijih zapovesti, a to je preporučivao i drugima.

Osećanje težine i  bola - to nije osećaj, mada i osećanja mogu biti uključena. Reč je o osećanju bola, zbog toga što je sablažnjeno i uvređeno Božje srce koje nas voli. Ponekad mogu da se jave samo emocije, npr. plač, ali ne mora da se radi o iskrenom ispovedanju. Čovek može da oseća bol sam zbog sebe. Stvarno osećanje težine i bola znači shvatati ispovedanje potpuno ozbiljno.

Čežnja da se izbegne greh - molimo Gospoda da nam da snagu za novi život. Na ispovedanje, ustvari navodi čežnja da se bude oslobođen od greha. Džon Vesli je jednom rekao: "Dajte mi sto propovednika koji se ne plaše ničeg osim greha, i ne traže ništa drugo osim svog Boga... to bi prodrmalo kapije pakla i raširilo Božje carstvo na zemlji." Prilikom ispovedanja uvek treba čeznuti da se bude obuzet Bogom i želeti to što želi i On. Bog je Pastir koji će ostaviti 99 ovaca da bi pronašao jednu izgubljenu ovcu i vratio je na dobru pašu.Na kraju još recimo i to šta uraditi kada neko dođe sa molbom da budemo njegov ispovednik. To je duhovna služba i zato je dobro za nju se pripremiti. Poznanje samog sebe pred Božijim licem je uvek pomoć. Kada znam o svom grehu i o svojim borbama, onda neću da se sablažnjavam nad drugima.

Kada znam koliko je teško i bolno ispovedanje greha, onda nikada neću da izdam onog, koji se ispoveda. Takođe, izuzetno je važno i bezuslovno čuvanje ispovedane tajne! Pazimo na svoju znatiželju, da ne bi od drugih "izvlačili" nevažne detalje. Takođe, treba obratiti pažnju i na to da se ne prekida ispovedanje nezgodnim rečima i pitanjima, da ne bi narušili svetost trenutka ispovedanja. Ispovednje i priznanje nas čuvaju od dvoličnosti i farisejstva. Svi smo pred Bogom veliki grešnici i zato je potrebno da ispovedamo grehe. Takođe, treba biti uvek spreman pa i drugima biti ispovednik u istoj borbi.

Ako imate potrebe za razgovor po ovoj temi, slobodno nam se javi-te na gore postavljenu- E-mail: adresu. Diskrecija zagarantovana.

Odgovara: pastor, Nikola Mijatov-Meister

 

 

 

 

 

Poslednje ažuriranje utorak, 27 januar 2015 14:35