Ko je Sotona? Štampa
Napisao Dobra vest   Odgovor:

Ljudko verovanje o Sotoni ide od glupavog do apstraktnog: od malog crvenog tipa sa rogovima koji sedi na vašem ramenu i tera vas na greh, do jednog izraza koji se koristi da se opiše personifikacija zla. Biblija međutim, daje jasnu sliku toga ko je Sotona, i kako on utiče na naše živote. Jednostavno rečeno, Biblija definiše Sotonu kao anđeosko biće koje je palo sa svoje pozicije na nebu zbog greha i sada se direktno suprotstavlja Bogu, čineći sve što je u njegovoj moći da uništi Božije namere za ljudski rod.

Sotona je bio stvoren kao sveti anđeo. Isaija 14:12 verovatno daje Sotonino ime pre pada, Lucifer. Jezekilj 28:12-14 opisuje Sotonu da je bio stvoren kao heruvim i da je očigledno bio najuzvišeniji stvoreni anđeo. On je postao arogantan zbog svoje lepote i položaja, i odlučio je da želi da sedne na tron koji je viši od Božijeg (Isaija 14:13-14; Jezekilj 28:15; Prva Timoteju 3:6). Sotonin ponos ga je odveo u pad. Zabeležite koliko mnogo “Ja ću…” rečenica ima u Isaiji 14:12-15. Zbog njegovog greha, Bog je Satanu bacio sa neba.

Sotona je postao vladar ovog sveta koji funkcioniše bez Boga, i princ vazdušnih sila (Jovan 12:31; druga Korinćanima 4:4; Efescima 2:2). On je optužitelj (Otkrivenje 12:10), onaj koji iskušava (Matej 4:3; Prva Solunjanima 3:5), i obmanjivač (Prva Mojsijeva 3; Druga Korinćanima 4:4; Otkrivenje 20:3). Njegovo samo ime znači protivnik ili “onaj koji se suprotstavlja.” Drugo ime koje se korist za Sotonu, je đavo i znači “ogovarač.”

Iako je zbačen sa neba, on još uvek pokušava da uzdigne svoj tron iznad Božijeg. On falsifikuje sve što Bog radi, nadajući se da će dobiti slavu sveta i raspiruje neprijateljstvo prema Božijem carstvu. Sotona stoji iza svakog lažnog kulta i svetske religije. Sotona će uraditi bilo šta što je u njegovoj moći da se suprostavi Bogu i onima koji slede Boga. Međutim, Sotonina sudbina je zapečaćena – večnost u ognjenom jezeru (Otkrivenje 20:10). On je stalni neprijatelj Božiji, i svih onih koji srcem ispovedaju ljubav prema Spasitelju Isusu Hristu.

Ako imate pitanja po ovoj temi, iz ljubavi prema Bogu i vama rado ću vam pokušati biblijski odgovoriti, slobodno se javite:  Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

 

                                                                                             Mir Božiji neka obvlada u vama! 

                                                                                   Odgovara-Misionar: Nikola Mijatov-Meister