molitva pokajanja

Šta je molitva pokajanja?

Moliva pokajanja je molitva kojom se osoba moli Bogu jer je shvatila da je grešna i da joj je potreban Spasitelj.
Samim izgovaranjem pokajničke molitve ništa nećemo postići.
Pokajnička molitva ima smisla samo ako iskreno odražava ono što osoba zna, razume i veruje u vezi svoje gršnosti i potrebe za spasenjem.

Prvi aspekt pokajničke molitve je razumevanje da smo svi grešni.

Rimljanima 3:10  Kao što je napisano: "Nema pravednoga – baš ni jednoga.“ 

Biblija jasno kaže da smo svi zgrešili. Svi smo grešnici kojima je potrebna milost i oproštenje od Boga.

Titu 3:5-7 Zbog našeg greha, mi zaslužujemo večnu kaznu.

Matej 25:46 "I ovi će otići u muku večnu, a pravednici u život večni."

Pokajnička molitva je molba za milost umesto osude.
To je molba za milost da ne bi podlegli gnevu. Drugi aspekt pokajničke molitve je poznavanje onog što je Bog uradio da bi otkupio (omogućio) naš izgubljen i grešan život.
Bog se utelovio i postao ljudsko biće u osobi Isusa Hrista. Jovan 1:1,14 
Isus nas je naučio istini o Bogu, i živeo je savršeno pravedan i bezgrešan život Jovan 8:46; 2.Korinćanima 5:21
Onda je Isus umro na krstu umesto nas, preuzimajući na sebe kaznu koju smo mi zaslužili Rimljanima 5:8. Isus je ustao iz mrtvih da bi dokazao svoju pobedu nad grehom, smrću i paklom.

Kološanima 2:15 "I svukavši poglavarstva i vlasti izvede ih na ugled slobodno, i pobedi ih na njemu." Zbog svega ovog, gresi nam mogu biti oprošteni i večni dom u Nebu nam može biti obećan - samo ako iz milja, iz srca poverujemo u Isusa Hrista. Sve što treba da uradimo je da verujemo da je On umro umesto nas, tu na Krstu smo trebali bi mi, i da je vaskrsnuo, ustao iz mrtvih.

Rimljanima 10:9-10. "Jer, ako priznaješ ustima svojim da je Isus Gospod, i veruješ u srcu svom da Ga Bog podiže iz mrtvih, bićeš spasen. Jer se srcem veruje za pravdu, a ustima se priznaje za spasenje".

Apostol Pavle kaže, da možemo biti spašeni isključivo milošću, samo verom, u Gospoda Isusa Hrista jedinog.
Efescima 2:8-9 kaže: „Jer ste posredstvom vere blagodaću spaseni, i to nije od vas, - Božiji je dar; ne od dela da se niko ne pohvali.“
Izgovaranje pokajničke molitve je jednostavno samo način da kažeš Bogu da se verujući iskreno oslanjaš na Isusa Hrista kao svog Spasitelja.
Biblija govori: Nema „magičnih“ reči koje će te spasiti. Samo nas vera u Isusovu smrt i vaskrsenje može spasiti.

Ako misliš da si grešan i da ti je potrebno spasenje kroz Isusa Hrista, evo jedne pokajničke molitve kojom možeš da se moliš Bogu:

MOLITVA 
Bože, znam da sam grešan. I znam da zbog toga zaslužujem kaznu.
Ali, ja verujem u Gospoda Isusa Hrista kao mog Spasitelja. Verujem da su Njegova smrt i vaskrsenje omogućili da mi bude oprošteno. Ja verujem u Gospoda Isusa i samo u Isusa kao mog ličnog Gospoda i Spasitelja.
Hvala ti Gospode, što si me spasao i što si mi oprostio! Amin!“

Ako si ovu molitvu izgovorio-la čežnjom svoga srca, gresi su ti OPROŠTENI. Ti možeš u buduće da kreiraš svoju ličnu molitvu iskrenim srcem.